۱۳ بهمن ۱۳۹۶


شبکه اصفهان
13 بهمن ماه 1396
09:05
جمشید مشایخی مهمان زنده رود
جمشید مشایخی مهمان زنده رود
4,901
گلچین -۲۷ اسفند ۱۳۹۷
گلچین -۲۷ اسفند ۱۳۹۷
2,553
گلچین زنده رود
گلچین زنده رود
1,916
گلچین -۲۴ اسفند ۱۳۹۷
گلچین -۲۴ اسفند ۱۳۹۷
1,794
رادیو زنده رود-بخش ۳
رادیو زنده رود-بخش ۳
1,666
رادیو زنده رود - بخش ۲
رادیو زنده رود - بخش ۲
1,592
۲۴ اسفند ۱۳۹۷-بخش ۲
۲۴ اسفند ۱۳۹۷-بخش ۲
1,213
گزارش کودکان کار
گزارش کودکان کار
878
بخش دوم گفتگو با رضا صادقی
بخش دوم گفتگو با رضا صادقی
1,700
موزیک ویدیو رضا صادقی به نام همه چی خوبه
موزیک ویدیو رضا صادقی به نام همه چی خوبه
1,154
گفتگو با رضا صادقی-خواننده
گفتگو با رضا صادقی-خواننده
1,360
موزیک ویدیو رضا صادقی به نام نفس
موزیک ویدیو رضا صادقی به نام نفس
1,141
گفتگو با رفیعی-مدیر فروشگاههای رفاه اصفهان
گفتگو با رفیعی-مدیر فروشگاههای رفاه اصفهان
1,263
رادیو زنده رود-بخش ۱
رادیو زنده رود-بخش ۱
1,107
تیترهای منتخب هفته -۲۴ اسفند ۱۳۹۷
تیترهای منتخب هفته -۲۴ اسفند ۱۳۹۷
934
۲۴ اسفند ۱۳۹۷
۲۴ اسفند ۱۳۹۷
1,167
گلچین - ۲۳ اسفند ۱۳۹۷
گلچین - ۲۳ اسفند ۱۳۹۷
1,154
گلچین
گلچین
1,312
گلچین
گلچین
1,040
رادیو زنده رود - بخش ۳
رادیو زنده رود - بخش ۳
1,192
تیترهای منتخب هفته - ۱۷ اسفند ۱۳۹۷
تیترهای منتخب هفته - ۱۷ اسفند ۱۳۹۷
956
موزیک ویدیو حامد طاها به نام با تو
موزیک ویدیو حامد طاها به نام با تو
1,195
گفتگو با فقیهه سلطانی-بخش ۲
گفتگو با فقیهه سلطانی-بخش ۲
1,723
۱۷ اسفند ۱۳۹۷-بخش ۲
۱۷ اسفند ۱۳۹۷-بخش ۲
1,222
گفتگوی اختصاصی با جلال امیدیان -مربی سپاهان
گفتگوی اختصاصی با جلال امیدیان -مربی سپاهان
2,255
موزیک ویدیو حامد طاها به نام هم خونه
موزیک ویدیو حامد طاها به نام هم خونه
1,245
رادیو زنده رود - بخش ۲
رادیو زنده رود - بخش ۲
1,137
فقیه سلطانی و همسرش جلال امیدیان مهمانان زنده رود
فقیه سلطانی و همسرش جلال امیدیان مهمانان زنده رود
2,367
گفتگو با حامد طاها خواننده امروز زنده رود
گفتگو با حامد طاها خواننده امروز زنده رود
1,417
رادیو زنده رود-بخش ۱
رادیو زنده رود-بخش ۱
991