راگبی لیگ ایرلند ۲۰۱۸ / مانستر - کوناکت

۲,۱۶۵

شبکه ورزش
۲۶ دی ماه ۱۳۹۶
۱۶:۰۹
لیگ فرانسه ۲۰۱۹ ، لیون - تولوز
لیگ فرانسه ۲۰۱۹ ، لیون - تولوز
۳,۳۶۰
دیدار دوستانه ایتالیا ۲۰۱۹ ، ایتالیا - روسیه
دیدار دوستانه ایتالیا ۲۰۱۹ ، ایتالیا - روسیه
۲,۰۸۱
دیدار دوستانه ولز ۲۰۱۹ ، ولز - انگلیس
دیدار دوستانه ولز ۲۰۱۹ ، ولز - انگلیس
۱,۵۳۴
دیدار دوستانه انگلیس ۲۰۱۹ ، انگلیس - ولز
دیدار دوستانه انگلیس ۲۰۱۹ ، انگلیس - ولز
۱,۵۹۹
رقابت های چهارجانبه آفریقای جنوبی ۲۰۱۹ ، آفریقای جنوبی - استرالیا
رقابت های چهارجانبه آفریقای جنوبی ۲۰۱۹ ، آفریقای جنوبی - استرالیا
۴,۵۱۴
سوپر لیگ انگلستان / لندن برانسوز - هال کینگ استون راور
سوپر لیگ انگلستان / لندن برانسوز - هال کینگ استون راور
۱,۶۰۱
هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، ساموآ - انگلستان
هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، ساموآ - انگلستان
۱,۵۵۴
سوپر لیگ انگلیس ۲۰۱۹ ، لندن برانسوز - هال کينگ استون راور
سوپر لیگ انگلیس ۲۰۱۹ ، لندن برانسوز - هال کينگ استون راور
۱,۲۲۱
فینال راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، استرالیا - فیجی
فینال راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، استرالیا - فیجی
۱,۵۴۸
هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، فرانسه - آمریکا
هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، فرانسه - آمریکا
۱,۶۹۸
هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، ایرلند - نیوزیلند
هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، ایرلند - نیوزیلند
۱,۱۱۴
راگبی هفت نفره سنگاپور ۲۰۱۹ ، نیوزیلند - اسپانیا
راگبی هفت نفره سنگاپور ۲۰۱۹ ، نیوزیلند - اسپانیا
۱,۴۵۳
راگبی هفت نفره سنگاپور ۲۰۲۹ ، فیجی - کانادا
راگبی هفت نفره سنگاپور ۲۰۲۹ ، فیجی - کانادا
۷۶۰
راگبی هفت نفره سنگاپور ۲۰۱۹ ، آفریقای جنوبی - اسکاتلند
راگبی هفت نفره سنگاپور ۲۰۱۹ ، آفریقای جنوبی - اسکاتلند
۱,۱۶۸
مرحله یک چهارم نهایی راگبی انگلیس ۲۰۱۹
مرحله یک چهارم نهایی راگبی انگلیس ۲۰۱۹
۱,۲۲۶
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، نیوزیلند - ایرلند
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، نیوزیلند - ایرلند
۱,۴۰۵
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، آرژانتین - ژاپن
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، آرژانتین - ژاپن
۱,۲۹۲
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، کانادا - آرژانتین
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، کانادا - آرژانتین
۱,۱۶۹
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، ساموآ - فرانسه
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، ساموآ - فرانسه
۹۲۵
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، آفریقای جنوبی - استرالیا
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، آفریقای جنوبی - استرالیا
۶۷۵
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، کنیا - اسکاتلند
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، کنیا - اسکاتلند
۷۴۴
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، ساموآ - انگیس
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، ساموآ - انگیس
۶۱۹
مرحله یک چهارم نهایی راگبی هفت نفره انگلیس / نیوزلند - فرانسه
مرحله یک چهارم نهایی راگبی هفت نفره انگلیس / نیوزلند - فرانسه
۹۲۰
لیگ برتر انگلیس ۲۰۱۹ ، وسپ - هارلی کویینز
لیگ برتر انگلیس ۲۰۱۹ ، وسپ - هارلی کویینز
۳,۰۱۰
مسابقات جهانی ۷ نفره سنگاپور  ۲۰۱۹ / ژاپن و ساموآ
مسابقات جهانی ۷ نفره سنگاپور ۲۰۱۹ / ژاپن و ساموآ
۱,۷۳۰
راگبی لیگ کینس بریتانیا ۲۰۱۹ ، مانستر - کناچت
راگبی لیگ کینس بریتانیا ۲۰۱۹ ، مانستر - کناچت
۱,۸۷۴
مسابقات قهرمانی راگبی ساحلی کشور
مسابقات قهرمانی راگبی ساحلی کشور
۲,۱۱۳
لیگ انگلیس ۲۰۱۹ ، بس - بریستول
لیگ انگلیس ۲۰۱۹ ، بس - بریستول
۱,۲۵۸
رقابت های راگبی ۲۰۱۹ ، مانستر ایرلند - کاردیف ولز
رقابت های راگبی ۲۰۱۹ ، مانستر ایرلند - کاردیف ولز
۱,۳۲۳
رقابت های راگبی لیگ فرانسه ۲۰۱۹ ، نورز - بیزر
رقابت های راگبی لیگ فرانسه ۲۰۱۹ ، نورز - بیزر
۱,۱۴۷