اسکیت سرعت قهرمانی اروپا روسیه ۲۰۱۸

۵۶۵

شبکه ورزش
۲۳ دی ماه ۱۳۹۶
۱۷:۴۰
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ ژاپن ۲۰۲۰
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ ژاپن ۲۰۲۰
۲۴۳
اسکیت سرعت روی یخ ۵۰۰ متر
اسکیت سرعت روی یخ ۵۰۰ متر
۱۰۶
اسکیت سرعت روی یخ ژاپن
اسکیت سرعت روی یخ ژاپن
۲۷۱
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ
۲۸۸
مرحله پایانی اسکیت سرعت روی یخ کانادا
مرحله پایانی اسکیت سرعت روی یخ کانادا
۹۰
اسکیت سرعت در یخ - ماده ۱۵۰۰ متر - قزاقزستان
اسکیت سرعت در یخ - ماده ۱۵۰۰ متر - قزاقزستان
۳۵۵
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ چین ۲۰۱۹
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ چین ۲۰۱۹
۲۹۴
لیگ جهانی اسکیت روی یخ قزاقستان
لیگ جهانی اسکیت روی یخ قزاقستان
۳۱۰
لیگ جهانی اسکیت روی یخ
لیگ جهانی اسکیت روی یخ
۲۸۴
جام جهانی اسکیت روی یخ چین ۲۰۱۹
جام جهانی اسکیت روی یخ چین ۲۰۱۹
۳۵۸
جام جهانی اسکیت روی یخ لهستان - ۲۰۱۹
جام جهانی اسکیت روی یخ لهستان - ۲۰۱۹
۱۷۴
جام جهانی اسکیت روی یخ
جام جهانی اسکیت روی یخ
۲۴۱
جام جهانی اسکیت روی یخ سرعت
جام جهانی اسکیت روی یخ سرعت
۱۷۵
جام جهانی لهستان ۲۰۱۹
جام جهانی لهستان ۲۰۱۹
۱۹۲
جام جهانی اسکیت روی یخ ۲۰۱۹
جام جهانی اسکیت روی یخ ۲۰۱۹
۲۰۶
مسابقات بین المللی اسکیت
مسابقات بین المللی اسکیت
۳۰۱
لیگ جهانی اسکیت سرعت روی یخ ژاپن ۲۰۱۹
لیگ جهانی اسکیت سرعت روی یخ ژاپن ۲۰۱۹
۲۰۰
مسابقات اسکیت - مجموعه ورزشی انقلاب
مسابقات اسکیت - مجموعه ورزشی انقلاب
۸۴۳
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ
۵۱۳
اسکیت سرعت قهرمانی جهان
اسکیت سرعت قهرمانی جهان
۲۷۴
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ لهستان ۲۰۱۹
جام جهانی اسکیت سرعت روی یخ لهستان ۲۰۱۹
۵۴۹
مسابقات اسکیت بورد قهرمانی جهان چین ۲۰۱۹
مسابقات اسکیت بورد قهرمانی جهان چین ۲۰۱۹
۲۴۸
جام جهانی اسکیت - لهستان ۲۰۱۹
جام جهانی اسکیت - لهستان ۲۰۱۹
۵۳۴
اسکیت روی یخ قهرمانی جهان - کانادا ۲۰۱۹
اسکیت روی یخ قهرمانی جهان - کانادا ۲۰۱۹
۶۷۰
اسکیت بورد قهرمانی جهان چین ۲۰۱۹
اسکیت بورد قهرمانی جهان چین ۲۰۱۹
۷۱۱
مرحله پايانی مسابقات قهرمانی جهان چين - ۲۰۱۹
مرحله پايانی مسابقات قهرمانی جهان چين - ۲۰۱۹
۱,۷۰۷
مسابقات جهانی رولر اسکيت ژاپن ۲۰۱۹
مسابقات جهانی رولر اسکيت ژاپن ۲۰۱۹
۹۲۲
مسابقات اسکیت بورد شانگهای چین ۲۰۱۹
مسابقات اسکیت بورد شانگهای چین ۲۰۱۹
۵۷۵
مسابقات جهانی اسکیت بورد چین ۲۰۱۹
مسابقات جهانی اسکیت بورد چین ۲۰۱۹
۵۰۵
رقابت های اسکیت بورد جهانی چین ۲۰۱۹
رقابت های اسکیت بورد جهانی چین ۲۰۱۹
۷۷۶