گل دوم نفت تهران مقابل تراکتورسازی (عیسی آل کثیر)

2,885

شبکه سهند
21 دی ماه 1396
16:49
گسترش فولاد - پدیده
گسترش فولاد - پدیده
1,382
گل تراکتورسازی مقابل نفت آبادان(دانیال اسماعیلی فر)
گل تراکتورسازی مقابل نفت آبادان(دانیال اسماعیلی فر)
2,221
گل نفت آبادان مقابل تراکتورسازی(آگوستو سزار)
گل نفت آبادان مقابل تراکتورسازی(آگوستو سزار)
1,458
تراکتورسازی - نفت آبادان
تراکتورسازی - نفت آبادان
1,370
گل سپاهان مقابل تراکتورسازی (مهدی شریفی)
گل سپاهان مقابل تراکتورسازی (مهدی شریفی)
3,308
گل زیبای تراکتورسازی مقابل سپاهان (دانیال اسماعیلی فر)
گل زیبای تراکتورسازی مقابل سپاهان (دانیال اسماعیلی فر)
3,055
تراکتورسازی - سپاهان
تراکتورسازی - سپاهان
2,440
ذوب آهن - تراکتورسازی
ذوب آهن - تراکتورسازی
3,030
گسترش فولاد  - نفت آبادان
گسترش فولاد - نفت آبادان
1,204
گل زیبای تراکتورسازی مقابل پارس جنوبی جم (احسان پهلوان)
گل زیبای تراکتورسازی مقابل پارس جنوبی جم (احسان پهلوان)
3,474
سوپرگل پارس جنوبی جم مقابل تراکتورسازی (امید سینگ)
سوپرگل پارس جنوبی جم مقابل تراکتورسازی (امید سینگ)
5,199
پارس جنوبی جم - تراکتورسازی
پارس جنوبی جم - تراکتورسازی
۹۴۳
گل سوم پیکان مقابل گسترش فولاد (مرتضی آقاخان)
گل سوم پیکان مقابل گسترش فولاد (مرتضی آقاخان)
2,452
گل دوم پیکان مقابل گسترش فولاد (مهدی مومنی)
گل دوم پیکان مقابل گسترش فولاد (مهدی مومنی)
1,117
گل اول پیکان مقابل گسترش فولاد (ماهان رحمانی)
گل اول پیکان مقابل گسترش فولاد (ماهان رحمانی)
1,202
گسترش فولاد - پیکان
گسترش فولاد - پیکان
۸۴۸
گل دوم تراکتورسازی مقابل پدیده (احسان پهلوان)
گل دوم تراکتورسازی مقابل پدیده (احسان پهلوان)
2,354
گل اول و زیبای تراکتورسازی مقابل پدیده (مهدی مهدی پور)
گل اول و زیبای تراکتورسازی مقابل پدیده (مهدی مهدی پور)
2,973
گسترش فولاد - سیاه جامگان
گسترش فولاد - سیاه جامگان
2,670
سیاه جامگان - تراکتورسازی
سیاه جامگان - تراکتورسازی
1,409
گل گسترش فولاد مقابل فولاد خوزستان (پیمان بابایی)
گل گسترش فولاد مقابل فولاد خوزستان (پیمان بابایی)
2,097
گل فولاد خوزستان مقابل گسترش فولاد (حسن بیت سعید)
گل فولاد خوزستان مقابل گسترش فولاد (حسن بیت سعید)
2,270
گسترش فولاد - فولاد خوزستان
گسترش فولاد - فولاد خوزستان
۸۷۳
گل اول نفت تهران مقابل تراکتورسازی (عیسی آل کثیر)
گل اول نفت تهران مقابل تراکتورسازی (عیسی آل کثیر)
2,467
نفت تهران - تراکتورسازی
نفت تهران - تراکتورسازی
1,749
گسترش فولاد - ذوب آهن
گسترش فولاد - ذوب آهن
۹۱۰
پارس جنوبی - گسترش فولاد تبریز
پارس جنوبی - گسترش فولاد تبریز
۷۱۸
تراکتور سازی - استقلال خوزستان
تراکتور سازی - استقلال خوزستان
1,482
گل دوم گسترش فولاد مقابل پدیده (پیمان بابایی)
گل دوم گسترش فولاد مقابل پدیده (پیمان بابایی)
3,441