گل ششم پاری سن ژرمن به رن توسط کیلیان ام باپه

۳,۱۰۰

گل سوم برزیل به اتریش (فیلیپه كوتینیو)
گل سوم برزیل به اتریش (فیلیپه كوتینیو)
۵,۰۵۲
گل دوم برزیل به اتریش (نیمار)
گل دوم برزیل به اتریش (نیمار)
۴,۳۷۱
گل اول برزیل به اتریش (گابریل ژسوس)
گل اول برزیل به اتریش (گابریل ژسوس)
۳,۵۰۹
گل دوم ایبار مقابل اتلتیکو مادرید (روبن پنا)
گل دوم ایبار مقابل اتلتیکو مادرید (روبن پنا)
۴,۱۷۰
گل دوم اتلتیکو مادرید مقابل ایبار (فرناندو تورس)
گل دوم اتلتیکو مادرید مقابل ایبار (فرناندو تورس)
۳,۳۱۳
گل اول اتلتیکو مادرید مقابل ایبار (فرناندو تورس)
گل اول اتلتیکو مادرید مقابل ایبار (فرناندو تورس)
۳,۰۱۸
گل اول ایبار مقابل اتلتیکو مادرید (کیکه)
گل اول ایبار مقابل اتلتیکو مادرید (کیکه)
۱,۷۷۹
گل سوم آینتراخت مقابل بایرن مونیخ (میات گاچینوویچ)
گل سوم آینتراخت مقابل بایرن مونیخ (میات گاچینوویچ)
۵,۵۰۳
گل دوم آینتراخت مقابل بایرن مونیخ (آنته ربیچ)
گل دوم آینتراخت مقابل بایرن مونیخ (آنته ربیچ)
۴,۵۸۷
گل اول بایرن مونیخ مقابل آینتراخت (رابرت لواندوفسکی)
گل اول بایرن مونیخ مقابل آینتراخت (رابرت لواندوفسکی)
۲,۵۲۵
گل اول آینتراخت مقابل بایرن مونیخ (آنته ربیچ)
گل اول آینتراخت مقابل بایرن مونیخ (آنته ربیچ)
۲,۷۱۳
گل اول چلسی مقابل منچستریونایتد (ادن هازارد - پنالتی)
گل اول چلسی مقابل منچستریونایتد (ادن هازارد - پنالتی)
۳,۴۷۵
گل دوم رن مقابل پاری سن ژرمن (آدرین اونو)
گل دوم رن مقابل پاری سن ژرمن (آدرین اونو)
۲,۲۵۹
گل اول رن مقابل پاری سن ژرمن (بنجامین بوریگه - پنالتی)
گل اول رن مقابل پاری سن ژرمن (بنجامین بوریگه - پنالتی)
۱,۷۱۸
گل دوم رن مقابل پاری سن ژرمن (آدرین اونو)
گل دوم رن مقابل پاری سن ژرمن (آدرین اونو)
۲,۹۴۵
گل اول رن مقابل پاری سن ژرمن (بنجامین بوریگه - پنالتی)
گل اول رن مقابل پاری سن ژرمن (بنجامین بوریگه - پنالتی)
۲,۳۸۳
گل اول اتلتیکو مادرید مقابل ختافه (کوکه)
گل اول اتلتیکو مادرید مقابل ختافه (کوکه)
۳,۶۶۴
گل چهارم اشتوتگارت مقابل بایرن مونیخ (دانیل گینچک)
گل چهارم اشتوتگارت مقابل بایرن مونیخ (دانیل گینچک)
۱,۹۰۶
گل سوم اشتوتگارت مقابل بایرن مونیخ (چادراک آکولو)
گل سوم اشتوتگارت مقابل بایرن مونیخ (چادراک آکولو)
۱,۳۷۸
گل دوم اشتوتگارت مقابل بایرن مونیخ (آناستاسیوس دونیس)
گل دوم اشتوتگارت مقابل بایرن مونیخ (آناستاسیوس دونیس)
۱,۴۶۹
گل اول بایرن مونیخ مقابل اشتوتگارت (کورنتین تولیسو)
گل اول بایرن مونیخ مقابل اشتوتگارت (کورنتین تولیسو)
۱,۶۸۱
گل اول اشتوتگارت مقابل بایرن مونیخ (دانیل گینچک)
گل اول اشتوتگارت مقابل بایرن مونیخ (دانیل گینچک)
۱,۵۰۵
گل دوم رئال مادرید مقابل سویا
گل دوم رئال مادرید مقابل سویا
۶,۳۷۶
گل اول رئال مادرید در مقابل سویا
گل اول رئال مادرید در مقابل سویا
۵,۱۴۶
گل سوم سویا در مقابل رئال مادرید(کل به خودی)
گل سوم سویا در مقابل رئال مادرید(کل به خودی)
۴,۰۵۷
گل دوم سویا مقابل رئال مادرید
گل دوم سویا مقابل رئال مادرید
۲,۶۹۹
گل اول سویا مقابل رئال مادرید
گل اول سویا مقابل رئال مادرید
۳,۲۰۱
گل پنجم بارسلونا مقابل ویارئال-دمبله
گل پنجم بارسلونا مقابل ویارئال-دمبله
۵,۵۸۱
گل چهارم بارسلونا مقابل ویارئال-دمبله
گل چهارم بارسلونا مقابل ویارئال-دمبله
۳,۰۹۴
گل اول ویارئال مقابل بارسلونا
گل اول ویارئال مقابل بارسلونا
۲,۳۵۴