گل برنلی به منچسترسیتی توسط بارنز

۱,۰۶۰

گل سوم برزیل به اتریش (فیلیپه كوتینیو)
گل سوم برزیل به اتریش (فیلیپه كوتینیو)
۵,۱۵۵
گل دوم برزیل به اتریش (نیمار)
گل دوم برزیل به اتریش (نیمار)
۴,۴۷۴
گل اول برزیل به اتریش (گابریل ژسوس)
گل اول برزیل به اتریش (گابریل ژسوس)
۳,۶۱۰
گل دوم ایبار مقابل اتلتیکو مادرید (روبن پنا)
گل دوم ایبار مقابل اتلتیکو مادرید (روبن پنا)
۴,۲۵۹
گل دوم اتلتیکو مادرید مقابل ایبار (فرناندو تورس)
گل دوم اتلتیکو مادرید مقابل ایبار (فرناندو تورس)
۳,۴۱۱
گل اول اتلتیکو مادرید مقابل ایبار (فرناندو تورس)
گل اول اتلتیکو مادرید مقابل ایبار (فرناندو تورس)
۳,۰۹۸
گل اول ایبار مقابل اتلتیکو مادرید (کیکه)
گل اول ایبار مقابل اتلتیکو مادرید (کیکه)
۱,۸۷۳
گل سوم آینتراخت مقابل بایرن مونیخ (میات گاچینوویچ)
گل سوم آینتراخت مقابل بایرن مونیخ (میات گاچینوویچ)
۵,۵۹۶
گل دوم آینتراخت مقابل بایرن مونیخ (آنته ربیچ)
گل دوم آینتراخت مقابل بایرن مونیخ (آنته ربیچ)
۴,۶۷۸
گل اول بایرن مونیخ مقابل آینتراخت (رابرت لواندوفسکی)
گل اول بایرن مونیخ مقابل آینتراخت (رابرت لواندوفسکی)
۲,۶۱۷
گل اول آینتراخت مقابل بایرن مونیخ (آنته ربیچ)
گل اول آینتراخت مقابل بایرن مونیخ (آنته ربیچ)
۲,۷۹۲
گل اول چلسی مقابل منچستریونایتد (ادن هازارد - پنالتی)
گل اول چلسی مقابل منچستریونایتد (ادن هازارد - پنالتی)
۳,۵۶۹
گل دوم رن مقابل پاری سن ژرمن (آدرین اونو)
گل دوم رن مقابل پاری سن ژرمن (آدرین اونو)
۲,۳۴۱
گل اول رن مقابل پاری سن ژرمن (بنجامین بوریگه - پنالتی)
گل اول رن مقابل پاری سن ژرمن (بنجامین بوریگه - پنالتی)
۱,۸۰۱
گل دوم رن مقابل پاری سن ژرمن (آدرین اونو)
گل دوم رن مقابل پاری سن ژرمن (آدرین اونو)
۳,۰۳۰
گل اول رن مقابل پاری سن ژرمن (بنجامین بوریگه - پنالتی)
گل اول رن مقابل پاری سن ژرمن (بنجامین بوریگه - پنالتی)
۲,۴۷۴
گل اول اتلتیکو مادرید مقابل ختافه (کوکه)
گل اول اتلتیکو مادرید مقابل ختافه (کوکه)
۳,۷۴۹
گل چهارم اشتوتگارت مقابل بایرن مونیخ (دانیل گینچک)
گل چهارم اشتوتگارت مقابل بایرن مونیخ (دانیل گینچک)
۱,۹۹۰
گل سوم اشتوتگارت مقابل بایرن مونیخ (چادراک آکولو)
گل سوم اشتوتگارت مقابل بایرن مونیخ (چادراک آکولو)
۱,۴۷۰
گل دوم اشتوتگارت مقابل بایرن مونیخ (آناستاسیوس دونیس)
گل دوم اشتوتگارت مقابل بایرن مونیخ (آناستاسیوس دونیس)
۱,۵۶۶
گل اول بایرن مونیخ مقابل اشتوتگارت (کورنتین تولیسو)
گل اول بایرن مونیخ مقابل اشتوتگارت (کورنتین تولیسو)
۱,۷۷۰
گل اول اشتوتگارت مقابل بایرن مونیخ (دانیل گینچک)
گل اول اشتوتگارت مقابل بایرن مونیخ (دانیل گینچک)
۱,۵۹۸
گل دوم رئال مادرید مقابل سویا
گل دوم رئال مادرید مقابل سویا
۶,۴۶۱
گل اول رئال مادرید در مقابل سویا
گل اول رئال مادرید در مقابل سویا
۵,۲۲۶
گل سوم سویا در مقابل رئال مادرید(کل به خودی)
گل سوم سویا در مقابل رئال مادرید(کل به خودی)
۴,۱۵۰
گل دوم سویا مقابل رئال مادرید
گل دوم سویا مقابل رئال مادرید
۲,۷۸۲
گل اول سویا مقابل رئال مادرید
گل اول سویا مقابل رئال مادرید
۳,۲۸۶
گل پنجم بارسلونا مقابل ویارئال-دمبله
گل پنجم بارسلونا مقابل ویارئال-دمبله
۵,۶۶۹
گل چهارم بارسلونا مقابل ویارئال-دمبله
گل چهارم بارسلونا مقابل ویارئال-دمبله
۳,۱۷۹
گل اول ویارئال مقابل بارسلونا
گل اول ویارئال مقابل بارسلونا
۲,۴۵۰