ادغام طب ایرانی در نظام سلامت

۲۵۹

شبکه خبر
۱۵ دی ماه ۱۳۹۶
۲۲:۱۵
سلامت سالمندان
سلامت سالمندان
۳۶۰
جایزه سازمان ملل به ایران برای مهار بیماری های غیر واگیر
جایزه سازمان ملل به ایران برای مهار بیماری های غیر واگیر
۳۵۵
نظارت بر زنجیره تولید مواد غذایی از مزرعه تا سفره
نظارت بر زنجیره تولید مواد غذایی از مزرعه تا سفره
۴۳۳
تجویز منطقی دارو ، چالش مهم نظام سلامت
تجویز منطقی دارو ، چالش مهم نظام سلامت
۲۹۵
دکتر خوش زبان - عضو انجمن زیست مواد دندانی
دکتر خوش زبان - عضو انجمن زیست مواد دندانی
۵۲۶
جشنواره بین المللی رویان ( کاظمی پرایز ) و جایگاه جهانی آن
جشنواره بین المللی رویان ( کاظمی پرایز ) و جایگاه جهانی آن
۴۸۳
جایگاه پزشک عمومی در نظام سلامت
جایگاه پزشک عمومی در نظام سلامت
۳۰۸
کاهش هدر رفت صنایع بیمارستانی با اصلاح مراجعات بیماران
کاهش هدر رفت صنایع بیمارستانی با اصلاح مراجعات بیماران
۲۸۲
پیشرفت های انتقال خون در ایران
پیشرفت های انتقال خون در ایران
۲۵۷
محصولات ترا ریخته و طرح برچسب گذاری
محصولات ترا ریخته و طرح برچسب گذاری
۴۱۶
قانون حمایت ازحقوق ملوانان
قانون حمایت ازحقوق ملوانان
۲۹۴
۲۹ تیر ۱۳۹۷
۲۹ تیر ۱۳۹۷
۳۷۴
خدمات پرستاری
خدمات پرستاری
۳۵۳
چاقی کودکان ، معضل آینده جامعه
چاقی کودکان ، معضل آینده جامعه
۲۸۲
النگ - متخصص تغذیه کودکان
النگ - متخصص تغذیه کودکان
۳۲۱
غربارگری ژنتیکی زوجین هنگام ازدواج اجباری است
غربارگری ژنتیکی زوجین هنگام ازدواج اجباری است
۳۲۰
غربالگری ژنتیکی زوجین هنگام ازدواج اجباری است
غربالگری ژنتیکی زوجین هنگام ازدواج اجباری است
۳۲۶
پیشرفت های کشور در زمینه پزشکی هسته ای
پیشرفت های کشور در زمینه پزشکی هسته ای
۴۲۶
۳۷۱
دستاوردها و چالش های تولید دارو در کشور
دستاوردها و چالش های تولید دارو در کشور
۳۵۲
اخلال حرفه ای . لازمه کار در مشاغل پزشکی
اخلال حرفه ای . لازمه کار در مشاغل پزشکی
۳۶۳
اخلاق حرفه ای لازمه کار در مشاغل پزشکی
اخلاق حرفه ای لازمه کار در مشاغل پزشکی
۸۷۸
رابطه پزشک و بیمار تا چه ضوابطی اخلاقی حقوقی باید باشد
رابطه پزشک و بیمار تا چه ضوابطی اخلاقی حقوقی باید باشد
۳۱۰
قانون مبارزه با دخانیات از تصویب تا اجرا
قانون مبارزه با دخانیات از تصویب تا اجرا
۲۷۶
تاثیر سبک زندگی سالم در بیماری ها
تاثیر سبک زندگی سالم در بیماری ها
۴۱۹
درمان رایگان مصدومان تصادفی و چالش های آن
درمان رایگان مصدومان تصادفی و چالش های آن
۳۸۳
تاخیر در اعلام تعرفه های پزشکی چرا
تاخیر در اعلام تعرفه های پزشکی چرا
۲۸۸
حمایت از کالای ایرانی در حوزه سلامت
حمایت از کالای ایرانی در حوزه سلامت
۴۲۴
گردشگری سلامت، فرصت ها و چالش ها
گردشگری سلامت، فرصت ها و چالش ها
۳۷۹
رستوران های بین راهی و چالش های سلامت
رستوران های بین راهی و چالش های سلامت
۳۲۴