فولاد خوزستان - سیاه جامگان

۱,۱۵۶

شبکه خوزستان
۱۴ دی ماه ۱۳۹۶
۱۴:۵۹
گل سوم استقلال خوزستان مقابل نفت آبادان(سلمان بحرانی)
گل سوم استقلال خوزستان مقابل نفت آبادان(سلمان بحرانی)
۱,۵۸۶
گل سوم نفت آبادان مقابل استقلال خوزستان(حامد پاکدل)
گل سوم نفت آبادان مقابل استقلال خوزستان(حامد پاکدل)
۱,۳۸۴
گل دوم استقلال خوزستان مقابل نفت آبادان(عقیل کعبی)
گل دوم استقلال خوزستان مقابل نفت آبادان(عقیل کعبی)
۱,۰۳۲
گل دوم نفت آبادان مقابل استقلال خوزستان(لوسیانو پریرا)
گل دوم نفت آبادان مقابل استقلال خوزستان(لوسیانو پریرا)
۹۲۰
گل اول استقلال خوزستان مقابل نفت آبادان(میثم دورقی)
گل اول استقلال خوزستان مقابل نفت آبادان(میثم دورقی)
۸۸۰
گل دوم سپاهان مقابل استقلال خوزستان(ساسان انصاری)
گل دوم سپاهان مقابل استقلال خوزستان(ساسان انصاری)
۱,۲۴۱
گل سوم استقلال خوزستان مقابل سپاهان(یونس دلفی)
گل سوم استقلال خوزستان مقابل سپاهان(یونس دلفی)
۳,۵۰۲
گل دوم استقلال خوزستان مقابل سپاهان(یونس دلفی)
گل دوم استقلال خوزستان مقابل سپاهان(یونس دلفی)
۳,۳۲۷
گل اول استقلال خوزستان مقابل سپاهان(حکیم نصاری)
گل اول استقلال خوزستان مقابل سپاهان(حکیم نصاری)
۸۲۰
گل اول سپاهان مقابل استقلال خوزستان(مهرداد محمدی)
گل اول سپاهان مقابل استقلال خوزستان(مهرداد محمدی)
۱,۰۷۷
استقلال خوزستان - سپاهان
استقلال خوزستان - سپاهان
۸۹۶
گل فولاد خوزستان مقابل پدیده (رحیم زهیوی)
گل فولاد خوزستان مقابل پدیده (رحیم زهیوی)
۲,۳۸۲
صحنه اعلام پنالتی برای فولاد خوزستان مقابل پدیده
صحنه اعلام پنالتی برای فولاد خوزستان مقابل پدیده
۱,۷۳۱
فولاد خوزستان - پدیده
فولاد خوزستان - پدیده
۱,۰۵۵
گل استقلال خوزستان مقابل سیاه جامگان (یونس دلفی)
گل استقلال خوزستان مقابل سیاه جامگان (یونس دلفی)
۲,۹۴۲
سیاه جامگان - استقلال خوزستان
سیاه جامگان - استقلال خوزستان
۹۹۲
استقلال خوزستان - نفت
استقلال خوزستان - نفت
۶۲۹
صنعت نفت آبادان - مشکی پوشان
صنعت نفت آبادان - مشکی پوشان
۶۲۹
گل دوم پیکان مقابل فولاد خوزستان (مرتضی آقاخان)
گل دوم پیکان مقابل فولاد خوزستان (مرتضی آقاخان)
۲,۷۵۴
گل اول و زیبای پیکان مقابل فولاد خوزستان (مهدی شیری)
گل اول و زیبای پیکان مقابل فولاد خوزستان (مهدی شیری)
۲,۶۸۰
گل فولاد خوزستان مقابل پیکان (مهدی بدرقه)
گل فولاد خوزستان مقابل پیکان (مهدی بدرقه)
۲,۱۶۴
فولا د خوزستان - پیکان
فولا د خوزستان - پیکان
۱,۳۸۸
استقلال خوزستان - فولاد خوزستان
استقلال خوزستان - فولاد خوزستان
۲,۳۶۱
گل فولاد خوزستان مقابل نفت آبادان (رحیم زهیوی)
گل فولاد خوزستان مقابل نفت آبادان (رحیم زهیوی)
۴,۳۵۰
گل نفت آبادان مقابل فولاد خوزستان (لوسیانو پریرا)
گل نفت آبادان مقابل فولاد خوزستان (لوسیانو پریرا)
۳,۳۲۴
فولاد خوزستان - نفت آبادان
فولاد خوزستان - نفت آبادان
۴,۰۶۴
گل استقلال خوزستان مقابل پدیده (وحید نامداری)
گل استقلال خوزستان مقابل پدیده (وحید نامداری)
۲,۳۳۲
استقلال خوزستان - پدیده
استقلال خوزستان - پدیده
۱,۵۱۰
گل سیاه جامگان مقابل فولاد خوزستان (محمد مهدی عسگری)
گل سیاه جامگان مقابل فولاد خوزستان (محمد مهدی عسگری)
۲,۲۶۱
گل فولاد خوزستان مقابل سیاه جامگان (ایمان مبعلی)
گل فولاد خوزستان مقابل سیاه جامگان (ایمان مبعلی)
۲,۳۲۹