لیگ حرفه ای ۲۰۱۷ / استیلرز - بنگال

۵۰۶

شبکه ورزش
۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
۰۴:۱۹
لیگ فرانسه ۲۰۱۹ ، لیون - تولوز
لیگ فرانسه ۲۰۱۹ ، لیون - تولوز
۳,۳۳۲
دیدار دوستانه ایتالیا ۲۰۱۹ ، ایتالیا - روسیه
دیدار دوستانه ایتالیا ۲۰۱۹ ، ایتالیا - روسیه
۲,۰۶۲
دیدار دوستانه ولز ۲۰۱۹ ، ولز - انگلیس
دیدار دوستانه ولز ۲۰۱۹ ، ولز - انگلیس
۱,۵۰۲
دیدار دوستانه انگلیس ۲۰۱۹ ، انگلیس - ولز
دیدار دوستانه انگلیس ۲۰۱۹ ، انگلیس - ولز
۱,۵۶۷
رقابت های چهارجانبه آفریقای جنوبی ۲۰۱۹ ، آفریقای جنوبی - استرالیا
رقابت های چهارجانبه آفریقای جنوبی ۲۰۱۹ ، آفریقای جنوبی - استرالیا
۴,۴۸۴
سوپر لیگ انگلستان / لندن برانسوز - هال کینگ استون راور
سوپر لیگ انگلستان / لندن برانسوز - هال کینگ استون راور
۱,۵۸۴
هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، ساموآ - انگلستان
هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، ساموآ - انگلستان
۱,۵۳۹
سوپر لیگ انگلیس ۲۰۱۹ ، لندن برانسوز - هال کينگ استون راور
سوپر لیگ انگلیس ۲۰۱۹ ، لندن برانسوز - هال کينگ استون راور
۱,۱۸۸
فینال راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، استرالیا - فیجی
فینال راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، استرالیا - فیجی
۱,۵۱۵
هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، فرانسه - آمریکا
هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، فرانسه - آمریکا
۱,۶۸۱
هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، ایرلند - نیوزیلند
هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، ایرلند - نیوزیلند
۱,۱۰۶
راگبی هفت نفره سنگاپور ۲۰۱۹ ، نیوزیلند - اسپانیا
راگبی هفت نفره سنگاپور ۲۰۱۹ ، نیوزیلند - اسپانیا
۱,۴۴۷
راگبی هفت نفره سنگاپور ۲۰۲۹ ، فیجی - کانادا
راگبی هفت نفره سنگاپور ۲۰۲۹ ، فیجی - کانادا
۷۵۳
راگبی هفت نفره سنگاپور ۲۰۱۹ ، آفریقای جنوبی - اسکاتلند
راگبی هفت نفره سنگاپور ۲۰۱۹ ، آفریقای جنوبی - اسکاتلند
۱,۱۶۰
مرحله یک چهارم نهایی راگبی انگلیس ۲۰۱۹
مرحله یک چهارم نهایی راگبی انگلیس ۲۰۱۹
۱,۲۱۷
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، نیوزیلند - ایرلند
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، نیوزیلند - ایرلند
۱,۳۸۷
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، آرژانتین - ژاپن
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، آرژانتین - ژاپن
۱,۲۶۸
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، کانادا - آرژانتین
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، کانادا - آرژانتین
۱,۱۵۲
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، ساموآ - فرانسه
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، ساموآ - فرانسه
۸۷۷
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، آفریقای جنوبی - استرالیا
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، آفریقای جنوبی - استرالیا
۶۵۴
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، کنیا - اسکاتلند
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، کنیا - اسکاتلند
۷۲۲
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، ساموآ - انگیس
مسابقات راگبی هفت نفره انگلیس ۲۰۱۹ ، ساموآ - انگیس
۵۹۲
مرحله یک چهارم نهایی راگبی هفت نفره انگلیس / نیوزلند - فرانسه
مرحله یک چهارم نهایی راگبی هفت نفره انگلیس / نیوزلند - فرانسه
۹۰۷
لیگ برتر انگلیس ۲۰۱۹ ، وسپ - هارلی کویینز
لیگ برتر انگلیس ۲۰۱۹ ، وسپ - هارلی کویینز
۲,۹۹۷
مسابقات جهانی ۷ نفره سنگاپور  ۲۰۱۹ / ژاپن و ساموآ
مسابقات جهانی ۷ نفره سنگاپور ۲۰۱۹ / ژاپن و ساموآ
۱,۷۱۹
راگبی لیگ کینس بریتانیا ۲۰۱۹ ، مانستر - کناچت
راگبی لیگ کینس بریتانیا ۲۰۱۹ ، مانستر - کناچت
۱,۸۶۰
مسابقات قهرمانی راگبی ساحلی کشور
مسابقات قهرمانی راگبی ساحلی کشور
۱,۹۹۷
لیگ انگلیس ۲۰۱۹ ، بس - بریستول
لیگ انگلیس ۲۰۱۹ ، بس - بریستول
۱,۲۵۱
رقابت های راگبی ۲۰۱۹ ، مانستر ایرلند - کاردیف ولز
رقابت های راگبی ۲۰۱۹ ، مانستر ایرلند - کاردیف ولز
۱,۲۱۶
رقابت های راگبی لیگ فرانسه ۲۰۱۹ ، نورز - بیزر
رقابت های راگبی لیگ فرانسه ۲۰۱۹ ، نورز - بیزر
۱,۱۳۴