عروسک گردانی

۲,۷۱۸

شبکه نمایش
۱۲ دی ماه ۱۳۹۶
۰۲:۴۷
صحنه سازی
صحنه سازی
۵۱۴
کنترل حرکت
کنترل حرکت
۶۵۳
دوربین
دوربین
۸۶۱
جلوه های بصری
جلوه های بصری
۵۹۱
دوربین های سینمایی پاناویژن
دوربین های سینمایی پاناویژن
۸۲۴
جلوه های بصری-مدلهای سه بعدی
جلوه های بصری-مدلهای سه بعدی
۷۲۵
ساخت انیمیشن-چهره پردازی-اسنوبورد-راز بدل کاری فیلم ۳ x
ساخت انیمیشن-چهره پردازی-اسنوبورد-راز بدل کاری فیلم ۳ x
۸۳۵
شبی در موزه - دنیای تجهیزات دوربین
شبی در موزه - دنیای تجهیزات دوربین
۵۷۹
مدلهای ئینیاتوری
مدلهای ئینیاتوری
۶۱۲
انیمیشن
انیمیشن
۵۳۶
جلوه های ویژه
جلوه های ویژه
۴۰۷
جلوه های بصری - مدل های مینیاتوری
جلوه های بصری - مدل های مینیاتوری
۲۵۸
استودیو ریتم و هیوز
استودیو ریتم و هیوز
۱,۶۵۵
علم صدا - کار با نیروی جت - بررسی فیلم
علم صدا - کار با نیروی جت - بررسی فیلم
۱,۰۶۱
لبخند بزن جانگو
لبخند بزن جانگو
۱,۶۰۲
استدی کم-گریم
استدی کم-گریم
۱,۱۶۲
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
۱,۲۷۱
عروسک گردانی - تجهیزات دوربین - فیلم سازی
عروسک گردانی - تجهیزات دوربین - فیلم سازی
۸۷۳
جلوه های ویژه(صحنه قتل)
جلوه های ویژه(صحنه قتل)
۸۲۹
پاشیده شدن خون - ارتکاب قتل - کارکرد دوربین و نور
پاشیده شدن خون - ارتکاب قتل - کارکرد دوربین و نور
۱,۷۱۵
فیلم سازی در شرکت ایندی موگول
فیلم سازی در شرکت ایندی موگول
۵۶۴
عروسک گردانی - شخصیت های دیجیتالی - تجهیزات دوربین
عروسک گردانی - شخصیت های دیجیتالی - تجهیزات دوربین
۸۰۲
پردازنده ها - عروسک گردانی - فیلم سازی
پردازنده ها - عروسک گردانی - فیلم سازی
۵۱۶
جلوه های ویژه - کنترل سرعت باد - رازهای بدلکاری
جلوه های ویژه - کنترل سرعت باد - رازهای بدلکاری
۲,۶۳۳
اسنوبرد - دوربین های سینمایی - تصویر برداری
اسنوبرد - دوربین های سینمایی - تصویر برداری
۱,۳۱۴
ساخت انیمیشن - چهره پردازی - اسنوبرد
ساخت انیمیشن - چهره پردازی - اسنوبرد
۲,۲۴۷
جلوه های ویژه - شکستن قوانین
جلوه های ویژه - شکستن قوانین
۷۹۹
ربات سازی - فیلم سازی سه بعدی - آینده بازاریابی سینما
ربات سازی - فیلم سازی سه بعدی - آینده بازاریابی سینما
۶۵۸
خلق خون آشام - جلوه های ویژه
خلق خون آشام - جلوه های ویژه
۳,۳۲۲
صدای پس از تولید - جلوه های بصری
صدای پس از تولید - جلوه های بصری
۶۰۵