گل دوم چلسی به هادرسفیلد توسط ویلیان

۴,۶۴۷

گل سوم برزیل به اتریش (فیلیپه كوتینیو)
گل سوم برزیل به اتریش (فیلیپه كوتینیو)
۴,۹۲۷
گل دوم برزیل به اتریش (نیمار)
گل دوم برزیل به اتریش (نیمار)
۴,۲۷۰
گل اول برزیل به اتریش (گابریل ژسوس)
گل اول برزیل به اتریش (گابریل ژسوس)
۳,۴۳۴
گل دوم ایبار مقابل اتلتیکو مادرید (روبن پنا)
گل دوم ایبار مقابل اتلتیکو مادرید (روبن پنا)
۴,۱۲۱
گل دوم اتلتیکو مادرید مقابل ایبار (فرناندو تورس)
گل دوم اتلتیکو مادرید مقابل ایبار (فرناندو تورس)
۳,۲۶۹
گل اول اتلتیکو مادرید مقابل ایبار (فرناندو تورس)
گل اول اتلتیکو مادرید مقابل ایبار (فرناندو تورس)
۲,۹۷۰
گل اول ایبار مقابل اتلتیکو مادرید (کیکه)
گل اول ایبار مقابل اتلتیکو مادرید (کیکه)
۱,۷۳۶
گل سوم آینتراخت مقابل بایرن مونیخ (میات گاچینوویچ)
گل سوم آینتراخت مقابل بایرن مونیخ (میات گاچینوویچ)
۵,۴۵۸
گل دوم آینتراخت مقابل بایرن مونیخ (آنته ربیچ)
گل دوم آینتراخت مقابل بایرن مونیخ (آنته ربیچ)
۴,۵۴۵
گل اول بایرن مونیخ مقابل آینتراخت (رابرت لواندوفسکی)
گل اول بایرن مونیخ مقابل آینتراخت (رابرت لواندوفسکی)
۲,۴۸۶
گل اول آینتراخت مقابل بایرن مونیخ (آنته ربیچ)
گل اول آینتراخت مقابل بایرن مونیخ (آنته ربیچ)
۲,۶۷۸
گل اول چلسی مقابل منچستریونایتد (ادن هازارد - پنالتی)
گل اول چلسی مقابل منچستریونایتد (ادن هازارد - پنالتی)
۳,۴۱۸
گل دوم رن مقابل پاری سن ژرمن (آدرین اونو)
گل دوم رن مقابل پاری سن ژرمن (آدرین اونو)
۲,۲۱۸
گل اول رن مقابل پاری سن ژرمن (بنجامین بوریگه - پنالتی)
گل اول رن مقابل پاری سن ژرمن (بنجامین بوریگه - پنالتی)
۱,۶۷۸
گل دوم رن مقابل پاری سن ژرمن (آدرین اونو)
گل دوم رن مقابل پاری سن ژرمن (آدرین اونو)
۲,۹۰۴
گل اول رن مقابل پاری سن ژرمن (بنجامین بوریگه - پنالتی)
گل اول رن مقابل پاری سن ژرمن (بنجامین بوریگه - پنالتی)
۲,۳۴۰
گل اول اتلتیکو مادرید مقابل ختافه (کوکه)
گل اول اتلتیکو مادرید مقابل ختافه (کوکه)
۳,۶۱۸
گل چهارم اشتوتگارت مقابل بایرن مونیخ (دانیل گینچک)
گل چهارم اشتوتگارت مقابل بایرن مونیخ (دانیل گینچک)
۱,۸۶۳
گل سوم اشتوتگارت مقابل بایرن مونیخ (چادراک آکولو)
گل سوم اشتوتگارت مقابل بایرن مونیخ (چادراک آکولو)
۱,۳۴۳
گل دوم اشتوتگارت مقابل بایرن مونیخ (آناستاسیوس دونیس)
گل دوم اشتوتگارت مقابل بایرن مونیخ (آناستاسیوس دونیس)
۱,۴۳۳
گل اول بایرن مونیخ مقابل اشتوتگارت (کورنتین تولیسو)
گل اول بایرن مونیخ مقابل اشتوتگارت (کورنتین تولیسو)
۱,۶۴۴
گل اول اشتوتگارت مقابل بایرن مونیخ (دانیل گینچک)
گل اول اشتوتگارت مقابل بایرن مونیخ (دانیل گینچک)
۱,۴۷۰
گل دوم رئال مادرید مقابل سویا
گل دوم رئال مادرید مقابل سویا
۶,۳۳۲
گل اول رئال مادرید در مقابل سویا
گل اول رئال مادرید در مقابل سویا
۵,۰۹۸
گل سوم سویا در مقابل رئال مادرید(کل به خودی)
گل سوم سویا در مقابل رئال مادرید(کل به خودی)
۴,۰۲۱
گل دوم سویا مقابل رئال مادرید
گل دوم سویا مقابل رئال مادرید
۲,۶۵۴
گل اول سویا مقابل رئال مادرید
گل اول سویا مقابل رئال مادرید
۳,۱۵۴
گل پنجم بارسلونا مقابل ویارئال-دمبله
گل پنجم بارسلونا مقابل ویارئال-دمبله
۵,۵۲۸
گل چهارم بارسلونا مقابل ویارئال-دمبله
گل چهارم بارسلونا مقابل ویارئال-دمبله
۳,۰۴۵
گل اول ویارئال مقابل بارسلونا
گل اول ویارئال مقابل بارسلونا
۲,۳۱۲