گل اول هادرسفیلد به چلسی توسط دپویتره

۱,۰۲۶

گل سوم برزیل به اتریش (فیلیپه كوتینیو)
گل سوم برزیل به اتریش (فیلیپه كوتینیو)
۴,۹۱۱
گل دوم برزیل به اتریش (نیمار)
گل دوم برزیل به اتریش (نیمار)
۴,۲۵۸
گل اول برزیل به اتریش (گابریل ژسوس)
گل اول برزیل به اتریش (گابریل ژسوس)
۳,۴۲۸
گل دوم ایبار مقابل اتلتیکو مادرید (روبن پنا)
گل دوم ایبار مقابل اتلتیکو مادرید (روبن پنا)
۴,۱۱۳
گل دوم اتلتیکو مادرید مقابل ایبار (فرناندو تورس)
گل دوم اتلتیکو مادرید مقابل ایبار (فرناندو تورس)
۳,۲۶۵
گل اول اتلتیکو مادرید مقابل ایبار (فرناندو تورس)
گل اول اتلتیکو مادرید مقابل ایبار (فرناندو تورس)
۲,۹۶۶
گل اول ایبار مقابل اتلتیکو مادرید (کیکه)
گل اول ایبار مقابل اتلتیکو مادرید (کیکه)
۱,۷۳۲
گل سوم آینتراخت مقابل بایرن مونیخ (میات گاچینوویچ)
گل سوم آینتراخت مقابل بایرن مونیخ (میات گاچینوویچ)
۵,۴۵۷
گل دوم آینتراخت مقابل بایرن مونیخ (آنته ربیچ)
گل دوم آینتراخت مقابل بایرن مونیخ (آنته ربیچ)
۴,۵۴۵
گل اول بایرن مونیخ مقابل آینتراخت (رابرت لواندوفسکی)
گل اول بایرن مونیخ مقابل آینتراخت (رابرت لواندوفسکی)
۲,۴۸۴
گل اول آینتراخت مقابل بایرن مونیخ (آنته ربیچ)
گل اول آینتراخت مقابل بایرن مونیخ (آنته ربیچ)
۲,۶۷۸
گل اول چلسی مقابل منچستریونایتد (ادن هازارد - پنالتی)
گل اول چلسی مقابل منچستریونایتد (ادن هازارد - پنالتی)
۳,۴۱۵
گل دوم رن مقابل پاری سن ژرمن (آدرین اونو)
گل دوم رن مقابل پاری سن ژرمن (آدرین اونو)
۲,۲۱۸
گل اول رن مقابل پاری سن ژرمن (بنجامین بوریگه - پنالتی)
گل اول رن مقابل پاری سن ژرمن (بنجامین بوریگه - پنالتی)
۱,۶۷۷
گل دوم رن مقابل پاری سن ژرمن (آدرین اونو)
گل دوم رن مقابل پاری سن ژرمن (آدرین اونو)
۲,۹۰۲
گل اول رن مقابل پاری سن ژرمن (بنجامین بوریگه - پنالتی)
گل اول رن مقابل پاری سن ژرمن (بنجامین بوریگه - پنالتی)
۲,۳۳۸
گل اول اتلتیکو مادرید مقابل ختافه (کوکه)
گل اول اتلتیکو مادرید مقابل ختافه (کوکه)
۳,۶۱۸
گل چهارم اشتوتگارت مقابل بایرن مونیخ (دانیل گینچک)
گل چهارم اشتوتگارت مقابل بایرن مونیخ (دانیل گینچک)
۱,۸۶۲
گل سوم اشتوتگارت مقابل بایرن مونیخ (چادراک آکولو)
گل سوم اشتوتگارت مقابل بایرن مونیخ (چادراک آکولو)
۱,۳۴۲
گل دوم اشتوتگارت مقابل بایرن مونیخ (آناستاسیوس دونیس)
گل دوم اشتوتگارت مقابل بایرن مونیخ (آناستاسیوس دونیس)
۱,۴۳۱
گل اول بایرن مونیخ مقابل اشتوتگارت (کورنتین تولیسو)
گل اول بایرن مونیخ مقابل اشتوتگارت (کورنتین تولیسو)
۱,۶۴۳
گل اول اشتوتگارت مقابل بایرن مونیخ (دانیل گینچک)
گل اول اشتوتگارت مقابل بایرن مونیخ (دانیل گینچک)
۱,۴۷۰
گل دوم رئال مادرید مقابل سویا
گل دوم رئال مادرید مقابل سویا
۶,۳۳۱
گل اول رئال مادرید در مقابل سویا
گل اول رئال مادرید در مقابل سویا
۵,۰۹۵
گل سوم سویا در مقابل رئال مادرید(کل به خودی)
گل سوم سویا در مقابل رئال مادرید(کل به خودی)
۴,۰۲۰
گل دوم سویا مقابل رئال مادرید
گل دوم سویا مقابل رئال مادرید
۲,۶۵۴
گل اول سویا مقابل رئال مادرید
گل اول سویا مقابل رئال مادرید
۳,۱۵۳
گل پنجم بارسلونا مقابل ویارئال-دمبله
گل پنجم بارسلونا مقابل ویارئال-دمبله
۵,۵۲۶
گل چهارم بارسلونا مقابل ویارئال-دمبله
گل چهارم بارسلونا مقابل ویارئال-دمبله
۳,۰۴۴
گل اول ویارئال مقابل بارسلونا
گل اول ویارئال مقابل بارسلونا
۲,۳۱۱