یک چهارم نهایی تور جهانی آلمان ۲۰۱۷ / تیموبول - گایووان

۷۱۸

یک چهارم نهایی تور جهانی آلمان ۲۰۱۷ / تیموبول - گایووان
۱۸ آذر ماه ۱۳۹۶
۱۷:۵۵
تور جهانی تنیس روی میز - سوئد ۲۰۱۹
تور جهانی تنیس روی میز - سوئد ۲۰۱۹
۱,۱۲۶
تنیس روی میز آلمان ۲۰۱۹ ، هریموتو - لیانگ
تنیس روی میز آلمان ۲۰۱۹ ، هریموتو - لیانگ
۲۳۲
چین
چین
۲,۴۷۵
مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ - اندونزی
مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ - اندونزی
۳۶۶
مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ / چین - کره شمالی
مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ / چین - کره شمالی
۴۹۹
تور جهانی تنیس روی میز اندونزی ۲۰۱۹ ، چین - کره
تور جهانی تنیس روی میز اندونزی ۲۰۱۹ ، چین - کره
۳۲۲
تنیس روی میز قهرمانی آسیا اندونزی ۲۰۱۹ / چین - کره
تنیس روی میز قهرمانی آسیا اندونزی ۲۰۱۹ / چین - کره
۳۵۰
نیمه نهایی تور جهانی تنیس روی میز - سوئد ۲۰۱۹
نیمه نهایی تور جهانی تنیس روی میز - سوئد ۲۰۱۹
۷۷۳
فینال تور جهانی تنیس روی میز دونفره سوئد ۲۰۱۹
فینال تور جهانی تنیس روی میز دونفره سوئد ۲۰۱۹
۶۳۷
تنیس روی میز قهرمانی آسیا ۲۰۱۸ اندونزی
تنیس روی میز قهرمانی آسیا ۲۰۱۸ اندونزی
۶۳۹
تنیس روی میز قهرمانی آسیا اندونزی ۲۰۱۹ ، هند - ژاپن
تنیس روی میز قهرمانی آسیا اندونزی ۲۰۱۹ ، هند - ژاپن
۱,۳۳۱
تنیس روی میز قهرمانی اروپا فرانسه ۲۰۱۹ ، آلمان - پرتغال
تنیس روی میز قهرمانی اروپا فرانسه ۲۰۱۹ ، آلمان - پرتغال
۱,۱۲۰
تنیس روی میز قهرمانی اروپا فرانسه ۲۰۱۹
تنیس روی میز قهرمانی اروپا فرانسه ۲۰۱۹
۱,۲۸۹
تور جهانی تنیس روی میز چک ۲۰۱۹ ، کالدرانو - اوتچاروف
تور جهانی تنیس روی میز چک ۲۰۱۹ ، کالدرانو - اوتچاروف
۶۵۸
تنیس روی میز آزاد بلغارستان ۲۰۱۹ ، آرونو - ژائو
تنیس روی میز آزاد بلغارستان ۲۰۱۹ ، آرونو - ژائو
۴۹۴
تور جهانی تنیس روی میز جمهوری چک ۲۰۱۹ ، لین - بول
تور جهانی تنیس روی میز جمهوری چک ۲۰۱۹ ، لین - بول
۵۶۲
دیدار نهایی مسابقات آزاد تنیس روی میز بلغارستان ۲۰۱۹ ‌، ژائو - هریموتو
دیدار نهایی مسابقات آزاد تنیس روی میز بلغارستان ۲۰۱۹ ‌، ژائو - هریموتو
۴۴۹
مسابقات آزاد تنیس روی میز دو نفره بلغارستان ۲۰۱۹ ، ژاپن - کره جنوبی
مسابقات آزاد تنیس روی میز دو نفره بلغارستان ۲۰۱۹ ، ژاپن - کره جنوبی
۵۵۲
تور جهانی تنیس روی میز بلغارستان ۲۰۱۹ ، هریموتو - فریتاس
تور جهانی تنیس روی میز بلغارستان ۲۰۱۹ ، هریموتو - فریتاس
۳۹۷
مسابقات تنیس روی میز آزاد کره جنوبی ۲۰۱۹ ، هریموتو - وانگ چوکین
مسابقات تنیس روی میز آزاد کره جنوبی ۲۰۱۹ ، هریموتو - وانگ چوکین
۹۳۳
تنیس روی میز پلاتینیوم استرالیا ۲۰۱۹ ، فرانزیسکا - فالک
تنیس روی میز پلاتینیوم استرالیا ۲۰۱۹ ، فرانزیسکا - فالک
۷۲۹
مرحله نهایی تنیس روی میز چین ۲۰۱۹ ، ما اونگ - لین گایوآن
مرحله نهایی تنیس روی میز چین ۲۰۱۹ ، ما اونگ - لین گایوآن
۷۶۲
دیدار پایانی تنیس روی میز دو نفره چین ۲۰۱۹ ، چین - آلمان
دیدار پایانی تنیس روی میز دو نفره چین ۲۰۱۹ ، چین - آلمان
۳۳۸
مرحله یک چهارم نهایی تنیس روی میز استرالیا ۲۰۱۹ ، ژو ژین - کالدرانو
مرحله یک چهارم نهایی تنیس روی میز استرالیا ۲۰۱۹ ، ژو ژین - کالدرانو
۶۶۹
تنیس روی میز جام الماس تی دو مالزی ۲۰۱۹ ، ژندونگ - ژو ژین
تنیس روی میز جام الماس تی دو مالزی ۲۰۱۹ ، ژندونگ - ژو ژین
۶۶۳
تنیس روی میز جام الماس تی دو مالزی ۲۰۱۹ ، لین - ونگ
تنیس روی میز جام الماس تی دو مالزی ۲۰۱۹ ، لین - ونگ
۳۹۴
دیدار نهایی تنیس روی میز دو نفره استرالیا ۲۰۱۹ ، کره جنوبی - چین
دیدار نهایی تنیس روی میز دو نفره استرالیا ۲۰۱۹ ، کره جنوبی - چین
۱,۰۲۹
مسابقات آزاد کره جنوبی ۲۰۱۹ ، کارلسون - ما لونگ
مسابقات آزاد کره جنوبی ۲۰۱۹ ، کارلسون - ما لونگ
۴۱۷
دیدار پایانی تنیس روی میز انفرادی کره جنوبی ۲۰۱۹ ، ما لونگ - ژو ژین
دیدار پایانی تنیس روی میز انفرادی کره جنوبی ۲۰۱۹ ، ما لونگ - ژو ژین
۱,۳۱۲
مرحله پایانی تنیس روی میز کره جنوبی ۲۰۱۹ ، چین - کره جنوبی
مرحله پایانی تنیس روی میز کره جنوبی ۲۰۱۹ ، چین - کره جنوبی
۷۲۰