سپیدرود رشت - پدیده

۹۷۰

شبکه باران
27 مهر ماه 1396
15:33
سپیدرود رشت - فولاد خوزستان
سپیدرود رشت - فولاد خوزستان
1,165
گل سپیدرود رشت مقابل پارس جنوبی جم (عماد میرجوان)
گل سپیدرود رشت مقابل پارس جنوبی جم (عماد میرجوان)
2,758
سپیدرود رشت - پارس جنوبی جم
سپیدرود رشت - پارس جنوبی جم
1,311
نفت آبادان - سپیدرود رشت
نفت آبادان - سپیدرود رشت
۷۶۹
گل زیبای سیاه جامگان مقابل سپیدرود رشت(یونس شاکری)
گل زیبای سیاه جامگان مقابل سپیدرود رشت(یونس شاکری)
1,657
گل اول و تاکتیکی سیاه جامگان مقابل سپیدرود رشت(یونس شاکری)
گل اول و تاکتیکی سیاه جامگان مقابل سپیدرود رشت(یونس شاکری)
۹۴۵
سیاه جامگان - سپید رود رشت
سیاه جامگان - سپید رود رشت
۶۵۵
گل نفت تهران مقابل سپیدرود رشت (رضا حبیب زاده)
گل نفت تهران مقابل سپیدرود رشت (رضا حبیب زاده)
3,102
گل سوم سپیدرود رشت مقابل نفت تهران (میعاد یزدانی)
گل سوم سپیدرود رشت مقابل نفت تهران (میعاد یزدانی)
1,861
گل دوم سپیدرود رشت مقابل نفت تهران (محمد نزهتی)
گل دوم سپیدرود رشت مقابل نفت تهران (محمد نزهتی)
1,619
گل سپیدرود رشت مقابل نفت تهران (علی عباسی)
گل سپیدرود رشت مقابل نفت تهران (علی عباسی)
2,140
سپیدرود رشت - نفت تهران
سپیدرود رشت - نفت تهران
1,216
گل دوم سپید رود رشت مقابل پدیده(پویا نزهتی)
گل دوم سپید رود رشت مقابل پدیده(پویا نزهتی)
1,456
گل اول سپیدرود رشت مقابل پدیده(سید هادی موسوی)
گل اول سپیدرود رشت مقابل پدیده(سید هادی موسوی)
1,361
گل پدیده مقابل سپیدرود رشت(محمد قاضی)
گل پدیده مقابل سپیدرود رشت(محمد قاضی)
1,100
خداحافظی عجیب و غریبانه سهیل حق شناس کاپیتان سپیدرود رشت
خداحافظی عجیب و غریبانه سهیل حق شناس کاپیتان سپیدرود رشت
16,832
گل سپیدرود رشت مقابل پیکان(عماد میرجوان)
گل سپیدرود رشت مقابل پیکان(عماد میرجوان)
1,484
سپیدرود رشت - پیکان
سپیدرود رشت - پیکان
1,316
گل دوم نفت تهران مقابل سپید رود رشت(محمد نصرتی)
گل دوم نفت تهران مقابل سپید رود رشت(محمد نصرتی)
۶۴۰
گل اول نفت تهران مقابل سپید رود رشت(عیسی آل کثیر)
گل اول نفت تهران مقابل سپید رود رشت(عیسی آل کثیر)
۶۷۸
گل سپید رود رشت مقابل نفت تهران(محمد نزهتی)
گل سپید رود رشت مقابل نفت تهران(محمد نزهتی)
۶۳۰
نفت تهران - سپیدرود رشت
نفت تهران - سپیدرود رشت
۶۰۱
ملوان - آلومینیوم
ملوان - آلومینیوم
۶۱۶
سایپا - سپیدرود رشت
سایپا - سپیدرود رشت
۸۰۳
سپید رود - استقلال
سپید رود - استقلال
۸۴۴