گل ایران مقابل روسیه(سردار آزمون)

17,495

شبکه ۳
18 مهر ماه 1396
20:44
گل اول ازبکستان به ایران (الدور شومورودوف)
گل اول ازبکستان به ایران (الدور شومورودوف)
68,193
گل دوم ایران به ازبکستان (مهدی طارمی)
گل دوم ایران به ازبکستان (مهدی طارمی)
53,472
مهدی طارمی، سلطان پنالتی!
مهدی طارمی، سلطان پنالتی!
38,250
گل اول ایران به ازبکستان (سردار ازمون)
گل اول ایران به ازبکستان (سردار ازمون)
72,753
فرصت خوبی که سردار آزمون از دست داد
فرصت خوبی که سردار آزمون از دست داد
48,738
ایران - ازبکستان
ایران - ازبکستان
13,272
گل تساوی ایران به کره(گل به خودی)
گل تساوی ایران به کره(گل به خودی)
31,827
گل اول کره به ایران(هوانگ)
گل اول کره به ایران(هوانگ)
22,193
کره جنوبی - ایران
کره جنوبی - ایران
18,905
گل پنجم ایران به سوریه (الهیار صیادمنش)
گل پنجم ایران به سوریه (الهیار صیادمنش)
35,815
گل چهارم ایران به سوریه (هتریک مهدی طارمی)
گل چهارم ایران به سوریه (هتریک مهدی طارمی)
33,322
گل سوم ایران به سوریه (دبل مهدی طارمی)
گل سوم ایران به سوریه (دبل مهدی طارمی)
32,010
گل دوم ایران به سوریه (مهدی طارمی)
گل دوم ایران به سوریه (مهدی طارمی)
36,753
گل اول ایران به سوریه (علیرضا جهانبخش)
گل اول ایران به سوریه (علیرضا جهانبخش)
34,871
ایران - سوریه
ایران - سوریه
21,834
ایران-ونزوئلا
ایران-ونزوئلا
8,162
گل ایران به ترینیداد (کریم انصاری‌فرد)
گل ایران به ترینیداد (کریم انصاری‌فرد)
18,504
پنالتی از‌دست‌رفته ایران توسط کریم انصاری‌فرد
پنالتی از‌دست‌رفته ایران توسط کریم انصاری‌فرد
16,816
ایران - ترینیداد و توباگو
ایران - ترینیداد و توباگو
4,227
گل دوم ایران به بولیوی (مهدی ترابی)
گل دوم ایران به بولیوی (مهدی ترابی)
10,345
تشویق سیدجلال در آزادی پس از گل بولیوی
تشویق سیدجلال در آزادی پس از گل بولیوی
8,145
گل بولیوی به ایران (هنری واکا)
گل بولیوی به ایران (هنری واکا)
5,880
یک نگاه متفاوت به کشور بولیوی
یک نگاه متفاوت به کشور بولیوی
4,079
ایران - بولیوی
ایران - بولیوی
4,979
تک گل ایران به ازبکستان (مهدی ترابی)
تک گل ایران به ازبکستان (مهدی ترابی)
14,364
ایران - ازبکستان؛ تکراری همیشگی
ایران - ازبکستان؛ تکراری همیشگی
7,872
ازبکستان - ایران
ازبکستان - ایران
8,370
گل اول ایران مقابل ترکیه (اشکان دژاگه - پنالتی)
گل اول ایران مقابل ترکیه (اشکان دژاگه - پنالتی)
21,697
گل دوم ترکیه مقابل ایران (جنک توسون)
گل دوم ترکیه مقابل ایران (جنک توسون)
17,606
گل اول ترکیه مقابل ایران (جنک توسون)
گل اول ترکیه مقابل ایران (جنک توسون)
13,628