ضیا پدیا / گزارشگری

1,125

شبکه ۱
18 مهر ماه 1396
18:09
ماجرا ازدواج مشکوک مجید افشاری
ماجرا ازدواج مشکوک مجید افشاری
1,683
کنایه فرمول یک به لیست اموال برخی مسئولین
کنایه فرمول یک به لیست اموال برخی مسئولین
2,514
استد آپ مجید افشاری - چهره سال
استد آپ مجید افشاری - چهره سال
1,267
جواد هاشمی : ضیا کرونا دارد !
جواد هاشمی : ضیا کرونا دارد !
1,011
دوران خانه ماندن جواد هاشمی
دوران خانه ماندن جواد هاشمی
۶۵۶
مدح امیر المومنین (ع)
مدح امیر المومنین (ع)
۴۳۸
گفتگو با امید معنوی
گفتگو با امید معنوی
۴۸۷
آواز خواندن روزبه حصاری در فرمول یک
آواز خواندن روزبه حصاری در فرمول یک
6,222
جملات معروف کاشانی
جملات معروف کاشانی
1,820
ازدواج روزبه حصاری
ازدواج روزبه حصاری
4,206
محبوب های پرسپولیسی حصاری
محبوب های پرسپولیسی حصاری
1,335
ادعا های جنجالی ضیا و حصاری در فیفا
ادعا های جنجالی ضیا و حصاری در فیفا
1,858
اضافه وزن روزبه حصاری
اضافه وزن روزبه حصاری
2,655
خاطره جالب پژمان جمشیدی از پرسپولیس
خاطره جالب پژمان جمشیدی از پرسپولیس
4,590
خوانندگی علی ضیا
خوانندگی علی ضیا
4,100
مهمانان پرسپولیسی فرمول یک
مهمانان پرسپولیسی فرمول یک
1,245
محمد نادری : من میخوام سوپرمارکت بزنم
محمد نادری : من میخوام سوپرمارکت بزنم
۴۸۸
محمد نادری : بچه شرقم
محمد نادری : بچه شرقم
1,042
دوران کرونایی محمد نادری
دوران کرونایی محمد نادری
۳۶۱
۱۸ مرداد ۱۳۹۹
۱۸ مرداد ۱۳۹۹
6,566
گروه سلمان فارسی - جهادگران مبارزه با کرونا
گروه سلمان فارسی - جهادگران مبارزه با کرونا
1,067
رئوف آذری - حامی محیط زیست
رئوف آذری - حامی محیط زیست
۹۱۸
۱۷ مرداد ۱۳۹۹
۱۷ مرداد ۱۳۹۹
1,946
غسال کرونایی ها !
غسال کرونایی ها !
3,137
گفتگو با آقای گرامی پور - معلم نمونه
گفتگو با آقای گرامی پور - معلم نمونه
۵۹۰
گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین مهکام - چهره مردمی (روان درمان)
گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین مهکام - چهره مردمی (روان درمان)
۵۸۶
۱۶ مرداد ۱۳۹۹
۱۶ مرداد ۱۳۹۹
۵۸۷
گفتگو با مرادی کیا - زباله های کرونایی
گفتگو با مرادی کیا - زباله های کرونایی
1,797
گفتگو با خانواده بخشی - جنگجویان با کرونا
گفتگو با خانواده بخشی - جنگجویان با کرونا
۵۵۴
گفتگو با نوا سلیمانی - فعال محیط زیست
گفتگو با نوا سلیمانی - فعال محیط زیست
1,485