ایران - روسیه ( بازی دوستانه )

51,356

شبکه ۳
18 مهر ماه 1396
18:38
گل اول ازبکستان به ایران (الدور شومورودوف)
گل اول ازبکستان به ایران (الدور شومورودوف)
68,097
گل دوم ایران به ازبکستان (مهدی طارمی)
گل دوم ایران به ازبکستان (مهدی طارمی)
53,383
مهدی طارمی، سلطان پنالتی!
مهدی طارمی، سلطان پنالتی!
38,187
گل اول ایران به ازبکستان (سردار ازمون)
گل اول ایران به ازبکستان (سردار ازمون)
72,649
فرصت خوبی که سردار آزمون از دست داد
فرصت خوبی که سردار آزمون از دست داد
48,678
ایران - ازبکستان
ایران - ازبکستان
13,206
گل تساوی ایران به کره(گل به خودی)
گل تساوی ایران به کره(گل به خودی)
31,802
گل اول کره به ایران(هوانگ)
گل اول کره به ایران(هوانگ)
22,181
کره جنوبی - ایران
کره جنوبی - ایران
18,899
گل پنجم ایران به سوریه (الهیار صیادمنش)
گل پنجم ایران به سوریه (الهیار صیادمنش)
35,779
گل چهارم ایران به سوریه (هتریک مهدی طارمی)
گل چهارم ایران به سوریه (هتریک مهدی طارمی)
33,312
گل سوم ایران به سوریه (دبل مهدی طارمی)
گل سوم ایران به سوریه (دبل مهدی طارمی)
31,998
گل دوم ایران به سوریه (مهدی طارمی)
گل دوم ایران به سوریه (مهدی طارمی)
36,740
گل اول ایران به سوریه (علیرضا جهانبخش)
گل اول ایران به سوریه (علیرضا جهانبخش)
34,852
ایران - سوریه
ایران - سوریه
21,799
ایران-ونزوئلا
ایران-ونزوئلا
8,146
گل ایران به ترینیداد (کریم انصاری‌فرد)
گل ایران به ترینیداد (کریم انصاری‌فرد)
18,491
پنالتی از‌دست‌رفته ایران توسط کریم انصاری‌فرد
پنالتی از‌دست‌رفته ایران توسط کریم انصاری‌فرد
16,801
ایران - ترینیداد و توباگو
ایران - ترینیداد و توباگو
4,216
گل دوم ایران به بولیوی (مهدی ترابی)
گل دوم ایران به بولیوی (مهدی ترابی)
10,327
تشویق سیدجلال در آزادی پس از گل بولیوی
تشویق سیدجلال در آزادی پس از گل بولیوی
8,136
گل بولیوی به ایران (هنری واکا)
گل بولیوی به ایران (هنری واکا)
5,869
یک نگاه متفاوت به کشور بولیوی
یک نگاه متفاوت به کشور بولیوی
4,070
ایران - بولیوی
ایران - بولیوی
4,967
تک گل ایران به ازبکستان (مهدی ترابی)
تک گل ایران به ازبکستان (مهدی ترابی)
14,348
ایران - ازبکستان؛ تکراری همیشگی
ایران - ازبکستان؛ تکراری همیشگی
7,864
ازبکستان - ایران
ازبکستان - ایران
8,362
گل اول ایران مقابل ترکیه (اشکان دژاگه - پنالتی)
گل اول ایران مقابل ترکیه (اشکان دژاگه - پنالتی)
21,689
گل دوم ترکیه مقابل ایران (جنک توسون)
گل دوم ترکیه مقابل ایران (جنک توسون)
17,596
گل اول ترکیه مقابل ایران (جنک توسون)
گل اول ترکیه مقابل ایران (جنک توسون)
13,621