نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه

نگاه چهارم
شبکه ۴ ۱۴ مهر ۱۳۹۶ ۱۶:۳۴ دانش و اقتصاد
دانلود
بازدید : ۱۷۵