سپید رود - استقلال

۸۴۷

شبکه باران
4 مهر ماه 1396
15:49
سپیدرود رشت - فولاد خوزستان
سپیدرود رشت - فولاد خوزستان
1,167
گل سپیدرود رشت مقابل پارس جنوبی جم (عماد میرجوان)
گل سپیدرود رشت مقابل پارس جنوبی جم (عماد میرجوان)
2,761
سپیدرود رشت - پارس جنوبی جم
سپیدرود رشت - پارس جنوبی جم
1,318
نفت آبادان - سپیدرود رشت
نفت آبادان - سپیدرود رشت
۷۷۴
گل زیبای سیاه جامگان مقابل سپیدرود رشت(یونس شاکری)
گل زیبای سیاه جامگان مقابل سپیدرود رشت(یونس شاکری)
1,663
گل اول و تاکتیکی سیاه جامگان مقابل سپیدرود رشت(یونس شاکری)
گل اول و تاکتیکی سیاه جامگان مقابل سپیدرود رشت(یونس شاکری)
۹۴۸
سیاه جامگان - سپید رود رشت
سیاه جامگان - سپید رود رشت
۶۵۸
گل نفت تهران مقابل سپیدرود رشت (رضا حبیب زاده)
گل نفت تهران مقابل سپیدرود رشت (رضا حبیب زاده)
3,111
گل سوم سپیدرود رشت مقابل نفت تهران (میعاد یزدانی)
گل سوم سپیدرود رشت مقابل نفت تهران (میعاد یزدانی)
1,867
گل دوم سپیدرود رشت مقابل نفت تهران (محمد نزهتی)
گل دوم سپیدرود رشت مقابل نفت تهران (محمد نزهتی)
1,624
گل سپیدرود رشت مقابل نفت تهران (علی عباسی)
گل سپیدرود رشت مقابل نفت تهران (علی عباسی)
2,146
سپیدرود رشت - نفت تهران
سپیدرود رشت - نفت تهران
1,219
گل دوم سپید رود رشت مقابل پدیده(پویا نزهتی)
گل دوم سپید رود رشت مقابل پدیده(پویا نزهتی)
1,461
گل اول سپیدرود رشت مقابل پدیده(سید هادی موسوی)
گل اول سپیدرود رشت مقابل پدیده(سید هادی موسوی)
1,364
گل پدیده مقابل سپیدرود رشت(محمد قاضی)
گل پدیده مقابل سپیدرود رشت(محمد قاضی)
1,103
سپیدرود رشت - پدیده
سپیدرود رشت - پدیده
۹۷۲
خداحافظی عجیب و غریبانه سهیل حق شناس کاپیتان سپیدرود رشت
خداحافظی عجیب و غریبانه سهیل حق شناس کاپیتان سپیدرود رشت
16,838
گل سپیدرود رشت مقابل پیکان(عماد میرجوان)
گل سپیدرود رشت مقابل پیکان(عماد میرجوان)
1,488
سپیدرود رشت - پیکان
سپیدرود رشت - پیکان
1,318
گل دوم نفت تهران مقابل سپید رود رشت(محمد نصرتی)
گل دوم نفت تهران مقابل سپید رود رشت(محمد نصرتی)
۶۴۶
گل اول نفت تهران مقابل سپید رود رشت(عیسی آل کثیر)
گل اول نفت تهران مقابل سپید رود رشت(عیسی آل کثیر)
۶۸۱
گل سپید رود رشت مقابل نفت تهران(محمد نزهتی)
گل سپید رود رشت مقابل نفت تهران(محمد نزهتی)
۶۳۵
نفت تهران - سپیدرود رشت
نفت تهران - سپیدرود رشت
۶۰۳
ملوان - آلومینیوم
ملوان - آلومینیوم
۶۱۹
سایپا - سپیدرود رشت
سایپا - سپیدرود رشت
۸۰۵