بازی کردن حیوانات

۱,۱۱۳

شبکه نمایش
۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۶
۲۲:۳۱
دوربین های سینمایی پاناویژن
دوربین های سینمایی پاناویژن
۳۱۱
جلوه های بصری-مدلهای سه بعدی
جلوه های بصری-مدلهای سه بعدی
۳۸۸
ساخت انیمیشن-چهره پردازی-اسنوبورد-راز بدل کاری فیلم ۳ x
ساخت انیمیشن-چهره پردازی-اسنوبورد-راز بدل کاری فیلم ۳ x
۵۶۶
شبی در موزه - دنیای تجهیزات دوربین
شبی در موزه - دنیای تجهیزات دوربین
۴۲۱
مدلهای ئینیاتوری
مدلهای ئینیاتوری
۵۰۰
انیمیشن
انیمیشن
۴۲۹
جلوه های ویژه
جلوه های ویژه
۳۰۹
جلوه های بصری - مدل های مینیاتوری
جلوه های بصری - مدل های مینیاتوری
۱۷۰
استودیو ریتم و هیوز
استودیو ریتم و هیوز
۱,۵۶۷
علم صدا - کار با نیروی جت - بررسی فیلم
علم صدا - کار با نیروی جت - بررسی فیلم
۹۶۹
لبخند بزن جانگو
لبخند بزن جانگو
۱,۵۲۰
استدی کم-گریم
استدی کم-گریم
۱,۰۷۷
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
۱,۱۴۸
عروسک گردانی - تجهیزات دوربین - فیلم سازی
عروسک گردانی - تجهیزات دوربین - فیلم سازی
۷۹۲
جلوه های ویژه(صحنه قتل)
جلوه های ویژه(صحنه قتل)
۷۳۷
پاشیده شدن خون - ارتکاب قتل - کارکرد دوربین و نور
پاشیده شدن خون - ارتکاب قتل - کارکرد دوربین و نور
۱,۶۳۲
فیلم سازی در شرکت ایندی موگول
فیلم سازی در شرکت ایندی موگول
۴۸۹
عروسک گردانی - شخصیت های دیجیتالی - تجهیزات دوربین
عروسک گردانی - شخصیت های دیجیتالی - تجهیزات دوربین
۷۳۶
پردازنده ها - عروسک گردانی - فیلم سازی
پردازنده ها - عروسک گردانی - فیلم سازی
۴۴۵
جلوه های ویژه - کنترل سرعت باد - رازهای بدلکاری
جلوه های ویژه - کنترل سرعت باد - رازهای بدلکاری
۲,۵۶۷
اسنوبرد - دوربین های سینمایی - تصویر برداری
اسنوبرد - دوربین های سینمایی - تصویر برداری
۱,۲۴۵
ساخت انیمیشن - چهره پردازی - اسنوبرد
ساخت انیمیشن - چهره پردازی - اسنوبرد
۲,۱۹۰
جلوه های ویژه - شکستن قوانین
جلوه های ویژه - شکستن قوانین
۷۴۸
ربات سازی - فیلم سازی سه بعدی - آینده بازاریابی سینما
ربات سازی - فیلم سازی سه بعدی - آینده بازاریابی سینما
۵۹۰
خلق خون آشام - جلوه های ویژه
خلق خون آشام - جلوه های ویژه
۳,۱۹۱
صدای پس از تولید - جلوه های بصری
صدای پس از تولید - جلوه های بصری
۵۳۷
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
۱,۲۷۱
جرم شناسی
جرم شناسی
۱,۳۰۱
متصدیان فیلمبرداری
متصدیان فیلمبرداری
۱,۴۸۳
تجهیزات فیلمبرداری - عروسک گردانی
تجهیزات فیلمبرداری - عروسک گردانی
۵۴۱