مجموعه پارک جنوبی - قسمت ۲

۸۳۳

شبکه نمایش
۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۶
۲۰:۵۰
دوربین های سینمایی پاناویژن
دوربین های سینمایی پاناویژن
۴۵۶
جلوه های بصری-مدلهای سه بعدی
جلوه های بصری-مدلهای سه بعدی
۴۸۰
ساخت انیمیشن-چهره پردازی-اسنوبورد-راز بدل کاری فیلم ۳ x
ساخت انیمیشن-چهره پردازی-اسنوبورد-راز بدل کاری فیلم ۳ x
۶۱۴
شبی در موزه - دنیای تجهیزات دوربین
شبی در موزه - دنیای تجهیزات دوربین
۴۴۹
مدلهای ئینیاتوری
مدلهای ئینیاتوری
۵۱۱
انیمیشن
انیمیشن
۴۳۶
جلوه های ویژه
جلوه های ویژه
۳۱۹
جلوه های بصری - مدل های مینیاتوری
جلوه های بصری - مدل های مینیاتوری
۱۷۵
استودیو ریتم و هیوز
استودیو ریتم و هیوز
۱,۵۷۶
علم صدا - کار با نیروی جت - بررسی فیلم
علم صدا - کار با نیروی جت - بررسی فیلم
۹۸۰
لبخند بزن جانگو
لبخند بزن جانگو
۱,۵۲۷
استدی کم-گریم
استدی کم-گریم
۱,۰۸۵
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
۱,۱۶۱
عروسک گردانی - تجهیزات دوربین - فیلم سازی
عروسک گردانی - تجهیزات دوربین - فیلم سازی
۷۹۸
جلوه های ویژه(صحنه قتل)
جلوه های ویژه(صحنه قتل)
۷۵۱
پاشیده شدن خون - ارتکاب قتل - کارکرد دوربین و نور
پاشیده شدن خون - ارتکاب قتل - کارکرد دوربین و نور
۱,۶۴۱
فیلم سازی در شرکت ایندی موگول
فیلم سازی در شرکت ایندی موگول
۴۹۳
عروسک گردانی - شخصیت های دیجیتالی - تجهیزات دوربین
عروسک گردانی - شخصیت های دیجیتالی - تجهیزات دوربین
۷۴۳
پردازنده ها - عروسک گردانی - فیلم سازی
پردازنده ها - عروسک گردانی - فیلم سازی
۴۴۸
جلوه های ویژه - کنترل سرعت باد - رازهای بدلکاری
جلوه های ویژه - کنترل سرعت باد - رازهای بدلکاری
۲,۵۷۲
اسنوبرد - دوربین های سینمایی - تصویر برداری
اسنوبرد - دوربین های سینمایی - تصویر برداری
۱,۲۵۴
ساخت انیمیشن - چهره پردازی - اسنوبرد
ساخت انیمیشن - چهره پردازی - اسنوبرد
۲,۱۹۵
جلوه های ویژه - شکستن قوانین
جلوه های ویژه - شکستن قوانین
۷۴۹
ربات سازی - فیلم سازی سه بعدی - آینده بازاریابی سینما
ربات سازی - فیلم سازی سه بعدی - آینده بازاریابی سینما
۵۹۳
خلق خون آشام - جلوه های ویژه
خلق خون آشام - جلوه های ویژه
۳,۲۳۶
صدای پس از تولید - جلوه های بصری
صدای پس از تولید - جلوه های بصری
۵۴۰
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
۱,۲۷۵
جرم شناسی
جرم شناسی
۱,۳۰۳
متصدیان فیلمبرداری
متصدیان فیلمبرداری
۱,۴۹۱
تجهیزات فیلمبرداری - عروسک گردانی
تجهیزات فیلمبرداری - عروسک گردانی
۵۴۸