ساخت انیمیشن

۵۱۸

شبکه نمایش
۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۶
۱۶:۲۲
دوربین های سینمایی پاناویژن
دوربین های سینمایی پاناویژن
۳۹
جلوه های بصری-مدلهای سه بعدی
جلوه های بصری-مدلهای سه بعدی
۲۶۴
ساخت انیمیشن-چهره پردازی-اسنوبورد-راز بدل کاری فیلم ۳ x
ساخت انیمیشن-چهره پردازی-اسنوبورد-راز بدل کاری فیلم ۳ x
۵۳۱
شبی در موزه - دنیای تجهیزات دوربین
شبی در موزه - دنیای تجهیزات دوربین
۳۹۰
مدلهای ئینیاتوری
مدلهای ئینیاتوری
۴۸۸
انیمیشن
انیمیشن
۴۱۸
جلوه های ویژه
جلوه های ویژه
۳۰۴
جلوه های بصری - مدل های مینیاتوری
جلوه های بصری - مدل های مینیاتوری
۱۵۸
استودیو ریتم و هیوز
استودیو ریتم و هیوز
۱,۵۵۷
علم صدا - کار با نیروی جت - بررسی فیلم
علم صدا - کار با نیروی جت - بررسی فیلم
۹۶۶
لبخند بزن جانگو
لبخند بزن جانگو
۱,۵۱۱
استدی کم-گریم
استدی کم-گریم
۱,۰۷۱
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
۱,۱۳۹
عروسک گردانی - تجهیزات دوربین - فیلم سازی
عروسک گردانی - تجهیزات دوربین - فیلم سازی
۷۸۰
جلوه های ویژه(صحنه قتل)
جلوه های ویژه(صحنه قتل)
۷۳۳
پاشیده شدن خون - ارتکاب قتل - کارکرد دوربین و نور
پاشیده شدن خون - ارتکاب قتل - کارکرد دوربین و نور
۱,۶۲۷
فیلم سازی در شرکت ایندی موگول
فیلم سازی در شرکت ایندی موگول
۴۸۳
عروسک گردانی - شخصیت های دیجیتالی - تجهیزات دوربین
عروسک گردانی - شخصیت های دیجیتالی - تجهیزات دوربین
۷۳۱
پردازنده ها - عروسک گردانی - فیلم سازی
پردازنده ها - عروسک گردانی - فیلم سازی
۴۴۰
جلوه های ویژه - کنترل سرعت باد - رازهای بدلکاری
جلوه های ویژه - کنترل سرعت باد - رازهای بدلکاری
۲,۵۶۲
اسنوبرد - دوربین های سینمایی - تصویر برداری
اسنوبرد - دوربین های سینمایی - تصویر برداری
۱,۲۴۲
ساخت انیمیشن - چهره پردازی - اسنوبرد
ساخت انیمیشن - چهره پردازی - اسنوبرد
۲,۱۸۶
جلوه های ویژه - شکستن قوانین
جلوه های ویژه - شکستن قوانین
۷۴۰
ربات سازی - فیلم سازی سه بعدی - آینده بازاریابی سینما
ربات سازی - فیلم سازی سه بعدی - آینده بازاریابی سینما
۵۸۵
خلق خون آشام - جلوه های ویژه
خلق خون آشام - جلوه های ویژه
۳,۱۰۹
صدای پس از تولید - جلوه های بصری
صدای پس از تولید - جلوه های بصری
۵۳۵
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
۱,۲۶۵
جرم شناسی
جرم شناسی
۱,۲۹۷
متصدیان فیلمبرداری
متصدیان فیلمبرداری
۱,۴۷۷
تجهیزات فیلمبرداری - عروسک گردانی
تجهیزات فیلمبرداری - عروسک گردانی
۵۳۴