نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
متن زیر را کپی کنید و در قسمت مورد نظر خود قرار دهید

ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

فرصت برابر
شبکه آموزش ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ ۲۰:۰۱ دانش و اقتصاد
دانلود
بازدید : ۲۶۷