تحلیل رقابت های جهانی کشتی فرنگی

۱,۳۹۰

شبکه ۳
۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۶
۱۵:۰۷
بررسی و تحلیل رویدادهای کشتی ایران
بررسی و تحلیل رویدادهای کشتی ایران
۱,۰۱۵
۲۷ اسفند ۱۳۹۶
۲۷ اسفند ۱۳۹۶
۹۸۸
عملکرد تیم ملی کشتی فرنگی
عملکرد تیم ملی کشتی فرنگی
۱,۰۴۷
بررسی لیگ کشتی
بررسی لیگ کشتی
۸۲۲
اتفاقات اخیر فدراسیون کشتی
اتفاقات اخیر فدراسیون کشتی
۹۶۸
مسابقات جام جهان پهلوان تختی
مسابقات جام جهان پهلوان تختی
۱,۲۸۷
۱۴ بهمن ۱۳۹۶
۱۴ بهمن ۱۳۹۶
۲,۰۲۴
مسابقات جام جهان پهلوان تختی
مسابقات جام جهان پهلوان تختی
۱,۱۲۸
داوری فینال کشتی پهلوانی
داوری فینال کشتی پهلوانی
۹۸۰
سابقات کشتی پهلوانی بزرگسالان
سابقات کشتی پهلوانی بزرگسالان
۸۹۲
پنجاهمین سالگرد در گذشت جهان پهلوان تختی
پنجاهمین سالگرد در گذشت جهان پهلوان تختی
۷۲۹
بررسی عملکرد انستیتو کشتی
بررسی عملکرد انستیتو کشتی
۷۳۷
انتخابات فدراسیون کشتی
انتخابات فدراسیون کشتی
۱,۲۶۵
عملکرد لیگ کشتی فرنگی باشگاه های ایران در جام باشگاههای جهان
عملکرد لیگ کشتی فرنگی باشگاه های ایران در جام باشگاههای جهان
۱,۷۲۲
بررسی عملکرد  لیگ کشتی آزاد باشگاه های ایران در جام باشگاههای جهان
بررسی عملکرد لیگ کشتی آزاد باشگاه های ایران در جام باشگاههای جهان
۱,۰۶۳
بررسی عملکرد تیم ملی کشتی آزاد امید در مسابقات جهانی لهستان
بررسی عملکرد تیم ملی کشتی آزاد امید در مسابقات جهانی لهستان
۸۱۵
مسابقات کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان
مسابقات کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان
۳,۰۰۷
وضعیت تیم ملی کشتی آزاد امید در مسابقات جهانی لهستان
وضعیت تیم ملی کشتی آزاد امید در مسابقات جهانی لهستان
۸۴۵
مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال
مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال
۶۱۱
لیگ کشتی باشگاه های کشور
لیگ کشتی باشگاه های کشور
۱,۰۴۰
نقش بازاریابی و مارکتینگ در کشتی
نقش بازاریابی و مارکتینگ در کشتی
۵۶۸
تیم ملی کشتی آزاد امید
تیم ملی کشتی آزاد امید
۶۵۷
عملکرد مسابقات  کشتی آزاد نوجوانان جهان در یونان
عملکرد مسابقات کشتی آزاد نوجوانان جهان در یونان
۱,۴۶۶
تحلیل کشتی آزاد در مسابقات قهرمانی ۲۰۱۷ جهان
تحلیل کشتی آزاد در مسابقات قهرمانی ۲۰۱۷ جهان
۱,۶۰۹
عملکرد تیم کشتی فرنگی
عملکرد تیم کشتی فرنگی
۲,۳۵۴
بررسی و تحلیل کشتی آزاد و فرنگی
بررسی و تحلیل کشتی آزاد و فرنگی
۱,۲۹۸
بررسی و تحلیل رویدادهای کشتی
بررسی و تحلیل رویدادهای کشتی
۱,۲۱۸