مخالفان وزیر پیشنهادی وزارت نیرو

۵۷۰

شبکه خبر
29 مرداد ماه 1396
08:18
نتایج آرا نمایندگان ملت به وزرای پیشنهادی وزارت علوم و نیرو
نتایج آرا نمایندگان ملت به وزرای پیشنهادی وزارت علوم و نیرو
1,089
دکتر رضا اردکانیان-وزیر پیشنهادی وزارت نیرو
دکتر رضا اردکانیان-وزیر پیشنهادی وزارت نیرو
۸۷۸
موافقان وزیر پیشنهادی وزارت نیرو
موافقان وزیر پیشنهادی وزارت نیرو
۵۴۹
بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی وزارت علوم و نیرو-نوبت عصر
بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی وزارت علوم و نیرو-نوبت عصر
۳۸۸
بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی وزارت نیرو -نوبت عصر
بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی وزارت نیرو -نوبت عصر
۵۳۰
مخالفان وزیر پیشنهادی وزارت نیرو
مخالفان وزیر پیشنهادی وزارت نیرو
۴۷۱
موافقان وزیر پیشنهادی وزارت نیرو
موافقان وزیر پیشنهادی وزارت نیرو
۶۰۸
مخالفان وزیر پیشنهادی وزارت نیرو
مخالفان وزیر پیشنهادی وزارت نیرو
۵۲۰
بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی وزارت نیرو-نوبت صبح
بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی وزارت نیرو-نوبت صبح
۴۳۳
منصور غلامی-وزیر پیشنهادی وزارت علوم
منصور غلامی-وزیر پیشنهادی وزارت علوم
۷۳۴
موافقان وزیر پیشنهادی وزارت علوم
موافقان وزیر پیشنهادی وزارت علوم
۵۶۲
بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی علوم
بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی علوم
۴۰۸
مخالفان وزیر پیشنهادی وزارت علوم
مخالفان وزیر پیشنهادی وزارت علوم
۶۲۷
بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی وزارت علوم و نیرو-نوبت صبح
بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی وزارت علوم و نیرو-نوبت صبح
۵۸۵
صحبت های دکتر روحانی در روز تایید صلاحیت وزرای پیشنهادی وزارت علوم و نیرو
صحبت های دکتر روحانی در روز تایید صلاحیت وزرای پیشنهادی وزارت علوم و نیرو
۹۴۳
نتایج آرا نمایندگان ملت به وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم /۱۶ وزیر پیشنهادی از مجلس رای اعتماد گرفتند
نتایج آرا نمایندگان ملت به وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم /۱۶ وزیر پیشنهادی از مجلس رای اعتماد گرفتند
16,688
رای گیری وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم
رای گیری وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم
1,533
دفاع روحانی از وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم
دفاع روحانی از وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم
1,365
مسعود سلطانی فر-وزیر پیشنهادی وزارت ورزش
مسعود سلطانی فر-وزیر پیشنهادی وزارت ورزش
۸۰۱
موافقان وزیر پیشنهادی وزارت ورزش
موافقان وزیر پیشنهادی وزارت ورزش
۵۶۶
بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی وزارت ورزش
بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی وزارت ورزش
۴۶۲
حبیب الله بیطرف -وزیر پیشنهادی وزارت نیرو
حبیب الله بیطرف -وزیر پیشنهادی وزارت نیرو
۸۳۶
موافقان وزیر پیشنهادی وزارت نیرو
موافقان وزیر پیشنهادی وزارت نیرو
۴۷۴
بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی وزارت نیرو
بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی وزارت نیرو
۴۴۸
بررسی صلاحیت کابینه در روز پایانی
بررسی صلاحیت کابینه در روز پایانی
۴۴۱
صورت جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم در روز پنجم
صورت جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم در روز پنجم
۴۳۵
موافقان وزیر پیشنهادی وزارت نیرو
موافقان وزیر پیشنهادی وزارت نیرو
۸۶۲
بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی وزارت نیرو
بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی وزارت نیرو
۵۶۲
مخالفان وزیر پیشنهادی وزارت نیرو
مخالفان وزیر پیشنهادی وزارت نیرو
۷۰۴