عروسک گردانی

۳۴۴

شبکه نمایش
۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۶
۰۰:۱۹
دوربین های سینمایی پاناویژن
دوربین های سینمایی پاناویژن
۴۴۵
جلوه های بصری-مدلهای سه بعدی
جلوه های بصری-مدلهای سه بعدی
۴۷۱
ساخت انیمیشن-چهره پردازی-اسنوبورد-راز بدل کاری فیلم ۳ x
ساخت انیمیشن-چهره پردازی-اسنوبورد-راز بدل کاری فیلم ۳ x
۶۱۰
شبی در موزه - دنیای تجهیزات دوربین
شبی در موزه - دنیای تجهیزات دوربین
۴۴۴
مدلهای ئینیاتوری
مدلهای ئینیاتوری
۵۱۱
انیمیشن
انیمیشن
۴۳۶
جلوه های ویژه
جلوه های ویژه
۳۱۸
جلوه های بصری - مدل های مینیاتوری
جلوه های بصری - مدل های مینیاتوری
۱۷۵
استودیو ریتم و هیوز
استودیو ریتم و هیوز
۱,۵۷۳
علم صدا - کار با نیروی جت - بررسی فیلم
علم صدا - کار با نیروی جت - بررسی فیلم
۹۸۰
لبخند بزن جانگو
لبخند بزن جانگو
۱,۵۲۶
استدی کم-گریم
استدی کم-گریم
۱,۰۸۵
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
۱,۱۵۸
عروسک گردانی - تجهیزات دوربین - فیلم سازی
عروسک گردانی - تجهیزات دوربین - فیلم سازی
۷۹۸
جلوه های ویژه(صحنه قتل)
جلوه های ویژه(صحنه قتل)
۷۵۱
پاشیده شدن خون - ارتکاب قتل - کارکرد دوربین و نور
پاشیده شدن خون - ارتکاب قتل - کارکرد دوربین و نور
۱,۶۴۱
فیلم سازی در شرکت ایندی موگول
فیلم سازی در شرکت ایندی موگول
۴۹۳
عروسک گردانی - شخصیت های دیجیتالی - تجهیزات دوربین
عروسک گردانی - شخصیت های دیجیتالی - تجهیزات دوربین
۷۴۳
پردازنده ها - عروسک گردانی - فیلم سازی
پردازنده ها - عروسک گردانی - فیلم سازی
۴۴۷
جلوه های ویژه - کنترل سرعت باد - رازهای بدلکاری
جلوه های ویژه - کنترل سرعت باد - رازهای بدلکاری
۲,۵۷۱
اسنوبرد - دوربین های سینمایی - تصویر برداری
اسنوبرد - دوربین های سینمایی - تصویر برداری
۱,۲۵۴
ساخت انیمیشن - چهره پردازی - اسنوبرد
ساخت انیمیشن - چهره پردازی - اسنوبرد
۲,۱۹۴
جلوه های ویژه - شکستن قوانین
جلوه های ویژه - شکستن قوانین
۷۴۹
ربات سازی - فیلم سازی سه بعدی - آینده بازاریابی سینما
ربات سازی - فیلم سازی سه بعدی - آینده بازاریابی سینما
۵۹۳
خلق خون آشام - جلوه های ویژه
خلق خون آشام - جلوه های ویژه
۳,۲۳۵
صدای پس از تولید - جلوه های بصری
صدای پس از تولید - جلوه های بصری
۵۴۰
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
۱,۲۷۵
جرم شناسی
جرم شناسی
۱,۳۰۲
متصدیان فیلمبرداری
متصدیان فیلمبرداری
۱,۴۸۹
تجهیزات فیلمبرداری - عروسک گردانی
تجهیزات فیلمبرداری - عروسک گردانی
۵۴۷