هفته سوم و چهارم لیگ برتر مردان و بانوان کشور - یزد

۵۲۲

شبکه ورزش
۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۶
۱۱:۱۵
هفته پایانی لیگ برتر تیراندازی با کمان - مجموعه ورزشی آزادی
هفته پایانی لیگ برتر تیراندازی با کمان - مجموعه ورزشی آزادی
۲,۳۲۵
ارتباط مستقیم با قطر - رقابت های تیراندازی قهرمانی آسیا
ارتباط مستقیم با قطر - رقابت های تیراندازی قهرمانی آسیا
۳۷۸
تیراندازی با کمان قهرمانی کشور
تیراندازی با کمان قهرمانی کشور
۹۶۸
مسابقات قهرمانان تیراندازی به اهداف پروازی - امارات ۲۰۱۹
مسابقات قهرمانان تیراندازی به اهداف پروازی - امارات ۲۰۱۹
۲۶۲
مسابقات قهرمانان تیراندازی به اهداف پروازی ۲۰۱۹
مسابقات قهرمانان تیراندازی به اهداف پروازی ۲۰۱۹
۱۷۵
جام جهانی تیراندازی به اهداف پروازی ۲۰۱۹
جام جهانی تیراندازی به اهداف پروازی ۲۰۱۹
۸۱۳
هفته سوم لیگ تیراندازی با کمان - مجموعه ورزشی آزادی
هفته سوم لیگ تیراندازی با کمان - مجموعه ورزشی آزادی
۸,۶۲۲
جام جهانی فنلاند ۲۰۱۹
جام جهانی فنلاند ۲۰۱۹
۱,۳۲۴
مرحله نهایی مسابقات تیر و کمان روسیه ۲۰۱۹
مرحله نهایی مسابقات تیر و کمان روسیه ۲۰۱۹
۱,۳۷۵
تیراندازی قهرمان جهان آرژانتین ۲۰۱۹
تیراندازی قهرمان جهان آرژانتین ۲۰۱۹
۷۴۸
لیگ تبراندازی با کمان
لیگ تبراندازی با کمان
۷۲۰
هفته دوم لیگ تیراندازی با کمان - مجموعه ورزشی آزادی
هفته دوم لیگ تیراندازی با کمان - مجموعه ورزشی آزادی
۱,۳۲۳
قهرمانی جهان در رشته تپانچه بادی برزیل ‌۲۰۱۹
قهرمانی جهان در رشته تپانچه بادی برزیل ‌۲۰۱۹
۶۸۱
قهرمانی جهان در رشته تفنگ سه وضعیت مردان برزیل ۲۰۱۹
قهرمانی جهان در رشته تفنگ سه وضعیت مردان برزیل ۲۰۱۹
۴۷۸
هفته اول لیگ برتر تیراندازی با کمان - ورزشگاه آزادی
هفته اول لیگ برتر تیراندازی با کمان - ورزشگاه آزادی
۱,۰۱۷
جام جهانی تیراندازی به اهداف پروازی در رشته تراپ مردان فنلاند ۲۰۱۹
جام جهانی تیراندازی به اهداف پروازی در رشته تراپ مردان فنلاند ۲۰۱۹
۵۶۷
مسابقات آزمایشی تیر و کمان المپیک ۲۰۲۰ ژاپن ۲۰۱۹
مسابقات آزمایشی تیر و کمان المپیک ۲۰۲۰ ژاپن ۲۰۱۹
۴۶۲
دور چهارم تیر و کمان قهرمانی جهان کامپوند در‌ بخش تیمی مردان آلمان ۲۰۱۹
دور چهارم تیر و کمان قهرمانی جهان کامپوند در‌ بخش تیمی مردان آلمان ۲۰۱۹
۶۱۳
تیر و کمان در ماده ریکرو تیمی مردان آلمان ۲۰‌۱۹
تیر و کمان در ماده ریکرو تیمی مردان آلمان ۲۰‌۱۹
۳۸۳
دور نهایی تفنگ بادی جام جهانی جوانان آلمان ۲۰۱۹
دور نهایی تفنگ بادی جام جهانی جوانان آلمان ۲۰۱۹
۶۵۱
قهرمانی جوانان جهان آلمان ۲۰۱۹ در رشته تپانچه بیست و پنج متر آتش سریع
قهرمانی جوانان جهان آلمان ۲۰۱۹ در رشته تپانچه بیست و پنج متر آتش سریع
۷۷۹
قهرمانی مردان جهان اهداف پروازی ایتالیا ۲۰۱۹
قهرمانی مردان جهان اهداف پروازی ایتالیا ۲۰۱۹
۴۳۲
قهرمانی جوانان جهان آلمان ۲۰۱۹ در رشته تفنگ سه وضعیت
قهرمانی جوانان جهان آلمان ۲۰۱۹ در رشته تفنگ سه وضعیت
۳۶۳
دور نهایی تپانچه بادی قهرمانی جهان آلمان ۲۰۱۹
دور نهایی تپانچه بادی قهرمانی جهان آلمان ۲۰۱۹
۵۹۲
تیراندازی به اهداف پروازی قهرمانی جوانان جهان آلمان ۲۰۱۹
تیراندازی به اهداف پروازی قهرمانی جوانان جهان آلمان ۲۰۱۹
۷۱۳
مرحله چهارم تیر و کمان ریکرو انفرادی قهرمانی جهان آلمان ۲۰۱۹
مرحله چهارم تیر و کمان ریکرو انفرادی قهرمانی جهان آلمان ۲۰۱۹
۵۶۸
تیر و کمان ماده ریکرو جام جهانی آلمان ۲۰۱۹
تیر و کمان ماده ریکرو جام جهانی آلمان ۲۰۱۹
۵۸۲
مرحله پایانی رشته تراپ قهرمانی جوانان جهان آلمان ۲۰۱۹
مرحله پایانی رشته تراپ قهرمانی جوانان جهان آلمان ۲۰۱۹
۴۵۸
تیراندازی قهرمانی جهان اسکیت ایتالیا ۲۰۱۹
تیراندازی قهرمانی جهان اسکیت ایتالیا ۲۰۱۹
۶۶۰
تيراندازی قهرمانی جهان/ايتاليا۲۰۱۹
تيراندازی قهرمانی جهان/ايتاليا۲۰۱۹
۲۵۸