گل اول نفت تهران مقابل سپید رود رشت(عیسی آل کثیر)

۶۶۷

شبکه باران
5 مرداد ماه 1396
22:36
سپیدرود رشت - فولاد خوزستان
سپیدرود رشت - فولاد خوزستان
1,155
گل سپیدرود رشت مقابل پارس جنوبی جم (عماد میرجوان)
گل سپیدرود رشت مقابل پارس جنوبی جم (عماد میرجوان)
2,747
سپیدرود رشت - پارس جنوبی جم
سپیدرود رشت - پارس جنوبی جم
1,299
نفت آبادان - سپیدرود رشت
نفت آبادان - سپیدرود رشت
۷۴۷
گل زیبای سیاه جامگان مقابل سپیدرود رشت(یونس شاکری)
گل زیبای سیاه جامگان مقابل سپیدرود رشت(یونس شاکری)
1,638
گل اول و تاکتیکی سیاه جامگان مقابل سپیدرود رشت(یونس شاکری)
گل اول و تاکتیکی سیاه جامگان مقابل سپیدرود رشت(یونس شاکری)
۹۳۹
سیاه جامگان - سپید رود رشت
سیاه جامگان - سپید رود رشت
۶۴۴
گل نفت تهران مقابل سپیدرود رشت (رضا حبیب زاده)
گل نفت تهران مقابل سپیدرود رشت (رضا حبیب زاده)
3,034
گل سوم سپیدرود رشت مقابل نفت تهران (میعاد یزدانی)
گل سوم سپیدرود رشت مقابل نفت تهران (میعاد یزدانی)
1,851
گل دوم سپیدرود رشت مقابل نفت تهران (محمد نزهتی)
گل دوم سپیدرود رشت مقابل نفت تهران (محمد نزهتی)
1,609
گل سپیدرود رشت مقابل نفت تهران (علی عباسی)
گل سپیدرود رشت مقابل نفت تهران (علی عباسی)
2,124
سپیدرود رشت - نفت تهران
سپیدرود رشت - نفت تهران
1,204
گل دوم سپید رود رشت مقابل پدیده(پویا نزهتی)
گل دوم سپید رود رشت مقابل پدیده(پویا نزهتی)
1,446
گل اول سپیدرود رشت مقابل پدیده(سید هادی موسوی)
گل اول سپیدرود رشت مقابل پدیده(سید هادی موسوی)
1,349
گل پدیده مقابل سپیدرود رشت(محمد قاضی)
گل پدیده مقابل سپیدرود رشت(محمد قاضی)
1,097
سپیدرود رشت - پدیده
سپیدرود رشت - پدیده
۹۵۴
خداحافظی عجیب و غریبانه سهیل حق شناس کاپیتان سپیدرود رشت
خداحافظی عجیب و غریبانه سهیل حق شناس کاپیتان سپیدرود رشت
16,825
گل سپیدرود رشت مقابل پیکان(عماد میرجوان)
گل سپیدرود رشت مقابل پیکان(عماد میرجوان)
1,473
سپیدرود رشت - پیکان
سپیدرود رشت - پیکان
1,310
گل دوم نفت تهران مقابل سپید رود رشت(محمد نصرتی)
گل دوم نفت تهران مقابل سپید رود رشت(محمد نصرتی)
۶۲۶
گل سپید رود رشت مقابل نفت تهران(محمد نزهتی)
گل سپید رود رشت مقابل نفت تهران(محمد نزهتی)
۶۲۴
نفت تهران - سپیدرود رشت
نفت تهران - سپیدرود رشت
۵۹۶
ملوان - آلومینیوم
ملوان - آلومینیوم
۶۱۱
سایپا - سپیدرود رشت
سایپا - سپیدرود رشت
۷۹۸
سپید رود - استقلال
سپید رود - استقلال
۸۳۶