کاراته وزن ۶۰- کیلوگرم / امیر مهدی زاده مقابل حریف جمهوری آذربایجان

۷۴۹

شبکه ورزش
3 مرداد ماه 1396
20:58