دکتر محمد شفیعی

۳,۱۲۴

شبکه اصفهان
۲۳ تیر ماه ۱۳۹۶
۱۰:۲۰
جمشید مشایخی مهمان زنده رود
جمشید مشایخی مهمان زنده رود
۲,۰۶۹
گلچین -۲۷ اسفند ۱۳۹۷
گلچین -۲۷ اسفند ۱۳۹۷
۸۲۴
گلچین زنده رود
گلچین زنده رود
۵۴۷
گلچین -۲۴ اسفند ۱۳۹۷
گلچین -۲۴ اسفند ۱۳۹۷
۶۴۷
رادیو زنده رود-بخش ۳
رادیو زنده رود-بخش ۳
۷۲۴
رادیو زنده رود - بخش ۲
رادیو زنده رود - بخش ۲
۶۶۸
۲۴ اسفند ۱۳۹۷-بخش ۲
۲۴ اسفند ۱۳۹۷-بخش ۲
۴۱۸
گزارش کودکان کار
گزارش کودکان کار
۲۶۱
بخش دوم گفتگو با رضا صادقی
بخش دوم گفتگو با رضا صادقی
۷۸۳
موزیک ویدیو رضا صادقی به نام همه چی خوبه
موزیک ویدیو رضا صادقی به نام همه چی خوبه
۴۳۹
گفتگو با رضا صادقی-خواننده
گفتگو با رضا صادقی-خواننده
۶۰۵
موزیک ویدیو رضا صادقی به نام نفس
موزیک ویدیو رضا صادقی به نام نفس
۴۳۳
گفتگو با رفیعی-مدیر فروشگاههای رفاه اصفهان
گفتگو با رفیعی-مدیر فروشگاههای رفاه اصفهان
۴۶۶
رادیو زنده رود-بخش ۱
رادیو زنده رود-بخش ۱
۳۰۴
تیترهای منتخب هفته -۲۴ اسفند ۱۳۹۷
تیترهای منتخب هفته -۲۴ اسفند ۱۳۹۷
۲۶۱
۲۴ اسفند ۱۳۹۷
۲۴ اسفند ۱۳۹۷
۴۳۴
گلچین - ۲۳ اسفند ۱۳۹۷
گلچین - ۲۳ اسفند ۱۳۹۷
۴۱۰
گلچین
گلچین
۵۶۳
گلچین
گلچین
۳۵۳
رادیو زنده رود - بخش ۳
رادیو زنده رود - بخش ۳
۵۴۰
تیترهای منتخب هفته - ۱۷ اسفند ۱۳۹۷
تیترهای منتخب هفته - ۱۷ اسفند ۱۳۹۷
۳۲۸
موزیک ویدیو حامد طاها به نام با تو
موزیک ویدیو حامد طاها به نام با تو
۳۸۴
گفتگو با فقیهه سلطانی-بخش ۲
گفتگو با فقیهه سلطانی-بخش ۲
۸۷۴
۱۷ اسفند ۱۳۹۷-بخش ۲
۱۷ اسفند ۱۳۹۷-بخش ۲
۴۷۶
گفتگوی اختصاصی با جلال امیدیان -مربی سپاهان
گفتگوی اختصاصی با جلال امیدیان -مربی سپاهان
۸۹۳
موزیک ویدیو حامد طاها به نام هم خونه
موزیک ویدیو حامد طاها به نام هم خونه
۳۷۷
رادیو زنده رود - بخش ۲
رادیو زنده رود - بخش ۲
۳۴۱
فقیه سلطانی و همسرش جلال امیدیان مهمانان زنده رود
فقیه سلطانی و همسرش جلال امیدیان مهمانان زنده رود
۱,۲۳۳
گفتگو با حامد طاها خواننده امروز زنده رود
گفتگو با حامد طاها خواننده امروز زنده رود
۴۹۵
رادیو زنده رود-بخش ۱
رادیو زنده رود-بخش ۱
۲۴۷