فیلمبرداری با استدی کم

۱,۲۱۷

شبکه نمایش
۲۳ تیر ماه ۱۳۹۶
۰۰:۴۸
کنترل حرکت
کنترل حرکت
۵۵۴
دوربین
دوربین
۷۷۶
جلوه های بصری
جلوه های بصری
۵۳۱
دوربین های سینمایی پاناویژن
دوربین های سینمایی پاناویژن
۷۸۷
جلوه های بصری-مدلهای سه بعدی
جلوه های بصری-مدلهای سه بعدی
۶۸۲
ساخت انیمیشن-چهره پردازی-اسنوبورد-راز بدل کاری فیلم ۳ x
ساخت انیمیشن-چهره پردازی-اسنوبورد-راز بدل کاری فیلم ۳ x
۷۹۰
شبی در موزه - دنیای تجهیزات دوربین
شبی در موزه - دنیای تجهیزات دوربین
۵۴۵
مدلهای ئینیاتوری
مدلهای ئینیاتوری
۵۷۹
انیمیشن
انیمیشن
۵۰۴
جلوه های ویژه
جلوه های ویژه
۳۸۰
جلوه های بصری - مدل های مینیاتوری
جلوه های بصری - مدل های مینیاتوری
۲۲۵
استودیو ریتم و هیوز
استودیو ریتم و هیوز
۱,۶۲۵
علم صدا - کار با نیروی جت - بررسی فیلم
علم صدا - کار با نیروی جت - بررسی فیلم
۱,۰۳۱
لبخند بزن جانگو
لبخند بزن جانگو
۱,۵۷۷
استدی کم-گریم
استدی کم-گریم
۱,۱۳۳
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
۱,۲۳۷
عروسک گردانی - تجهیزات دوربین - فیلم سازی
عروسک گردانی - تجهیزات دوربین - فیلم سازی
۸۴۳
جلوه های ویژه(صحنه قتل)
جلوه های ویژه(صحنه قتل)
۷۹۹
پاشیده شدن خون - ارتکاب قتل - کارکرد دوربین و نور
پاشیده شدن خون - ارتکاب قتل - کارکرد دوربین و نور
۱,۶۸۷
فیلم سازی در شرکت ایندی موگول
فیلم سازی در شرکت ایندی موگول
۵۳۸
عروسک گردانی - شخصیت های دیجیتالی - تجهیزات دوربین
عروسک گردانی - شخصیت های دیجیتالی - تجهیزات دوربین
۷۷۵
پردازنده ها - عروسک گردانی - فیلم سازی
پردازنده ها - عروسک گردانی - فیلم سازی
۴۸۹
جلوه های ویژه - کنترل سرعت باد - رازهای بدلکاری
جلوه های ویژه - کنترل سرعت باد - رازهای بدلکاری
۲,۶۰۸
اسنوبرد - دوربین های سینمایی - تصویر برداری
اسنوبرد - دوربین های سینمایی - تصویر برداری
۱,۲۹۰
ساخت انیمیشن - چهره پردازی - اسنوبرد
ساخت انیمیشن - چهره پردازی - اسنوبرد
۲,۲۲۳
جلوه های ویژه - شکستن قوانین
جلوه های ویژه - شکستن قوانین
۷۷۹
ربات سازی - فیلم سازی سه بعدی - آینده بازاریابی سینما
ربات سازی - فیلم سازی سه بعدی - آینده بازاریابی سینما
۶۳۰
خلق خون آشام - جلوه های ویژه
خلق خون آشام - جلوه های ویژه
۳,۲۹۳
صدای پس از تولید - جلوه های بصری
صدای پس از تولید - جلوه های بصری
۵۷۸
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
۱,۳۱۶