اجرای مشترک سمفونیک تهران و ارکستر راونا

۲۶۴

شبکه ۵
۲۳ تیر ماه ۱۳۹۶
۰۰:۵۸