کاربرد صنعت الکترونیک در سینما

۴۴۵

شبکه نمایش
۲۰ تیر ماه ۱۳۹۶
۰۰:۲۲
صحنه سازی
صحنه سازی
۳۴۳
کنترل حرکت
کنترل حرکت
۶۰۰
دوربین
دوربین
۸۱۲
جلوه های بصری
جلوه های بصری
۵۵۶
دوربین های سینمایی پاناویژن
دوربین های سینمایی پاناویژن
۸۰۰
جلوه های بصری-مدلهای سه بعدی
جلوه های بصری-مدلهای سه بعدی
۷۰۰
ساخت انیمیشن-چهره پردازی-اسنوبورد-راز بدل کاری فیلم ۳ x
ساخت انیمیشن-چهره پردازی-اسنوبورد-راز بدل کاری فیلم ۳ x
۸۱۰
شبی در موزه - دنیای تجهیزات دوربین
شبی در موزه - دنیای تجهیزات دوربین
۵۵۶
مدلهای ئینیاتوری
مدلهای ئینیاتوری
۵۹۱
انیمیشن
انیمیشن
۵۱۷
جلوه های ویژه
جلوه های ویژه
۳۹۱
جلوه های بصری - مدل های مینیاتوری
جلوه های بصری - مدل های مینیاتوری
۲۳۵
استودیو ریتم و هیوز
استودیو ریتم و هیوز
۱,۶۳۴
علم صدا - کار با نیروی جت - بررسی فیلم
علم صدا - کار با نیروی جت - بررسی فیلم
۱,۰۴۰
لبخند بزن جانگو
لبخند بزن جانگو
۱,۵۸۷
استدی کم-گریم
استدی کم-گریم
۱,۱۴۷
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
۱,۲۵۰
عروسک گردانی - تجهیزات دوربین - فیلم سازی
عروسک گردانی - تجهیزات دوربین - فیلم سازی
۸۵۴
جلوه های ویژه(صحنه قتل)
جلوه های ویژه(صحنه قتل)
۸۱۰
پاشیده شدن خون - ارتکاب قتل - کارکرد دوربین و نور
پاشیده شدن خون - ارتکاب قتل - کارکرد دوربین و نور
۱,۶۹۸
فیلم سازی در شرکت ایندی موگول
فیلم سازی در شرکت ایندی موگول
۵۴۷
عروسک گردانی - شخصیت های دیجیتالی - تجهیزات دوربین
عروسک گردانی - شخصیت های دیجیتالی - تجهیزات دوربین
۷۸۵
پردازنده ها - عروسک گردانی - فیلم سازی
پردازنده ها - عروسک گردانی - فیلم سازی
۴۹۹
جلوه های ویژه - کنترل سرعت باد - رازهای بدلکاری
جلوه های ویژه - کنترل سرعت باد - رازهای بدلکاری
۲,۶۱۶
اسنوبرد - دوربین های سینمایی - تصویر برداری
اسنوبرد - دوربین های سینمایی - تصویر برداری
۱,۲۹۹
ساخت انیمیشن - چهره پردازی - اسنوبرد
ساخت انیمیشن - چهره پردازی - اسنوبرد
۲,۲۳۲
جلوه های ویژه - شکستن قوانین
جلوه های ویژه - شکستن قوانین
۷۸۵
ربات سازی - فیلم سازی سه بعدی - آینده بازاریابی سینما
ربات سازی - فیلم سازی سه بعدی - آینده بازاریابی سینما
۶۳۹
خلق خون آشام - جلوه های ویژه
خلق خون آشام - جلوه های ویژه
۳,۳۰۱
صدای پس از تولید - جلوه های بصری
صدای پس از تولید - جلوه های بصری
۵۸۴