گل اول آلمان مقابل مکزیک در نیمه نهایی جام کنفدراسیون ها(گورزکا)

۵۷۰

شبکه ۳
۸ تیر ماه ۱۳۹۶
۲۲:۳۶