سکانس های اکشن - قسمت ۲

۱,۹۱۹

شبکه نمایش
۹ تیر ماه ۱۳۹۶
۱۴:۴۲
جلوه های بصری-مدلهای سه بعدی
جلوه های بصری-مدلهای سه بعدی
۱۷۶
ساخت انیمیشن-چهره پردازی-اسنوبورد-راز بدل کاری فیلم ۳ x
ساخت انیمیشن-چهره پردازی-اسنوبورد-راز بدل کاری فیلم ۳ x
۵۱۱
شبی در موزه - دنیای تجهیزات دوربین
شبی در موزه - دنیای تجهیزات دوربین
۳۷۹
مدلهای ئینیاتوری
مدلهای ئینیاتوری
۴۸۵
انیمیشن
انیمیشن
۴۱۶
جلوه های ویژه
جلوه های ویژه
۳۰۱
جلوه های بصری - مدل های مینیاتوری
جلوه های بصری - مدل های مینیاتوری
۱۵۸
استودیو ریتم و هیوز
استودیو ریتم و هیوز
۱,۵۵۲
علم صدا - کار با نیروی جت - بررسی فیلم
علم صدا - کار با نیروی جت - بررسی فیلم
۹۶۵
لبخند بزن جانگو
لبخند بزن جانگو
۱,۵۱۱
استدی کم-گریم
استدی کم-گریم
۱,۰۶۸
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
۱,۱۳۸
عروسک گردانی - تجهیزات دوربین - فیلم سازی
عروسک گردانی - تجهیزات دوربین - فیلم سازی
۷۸۰
جلوه های ویژه(صحنه قتل)
جلوه های ویژه(صحنه قتل)
۷۳۳
پاشیده شدن خون - ارتکاب قتل - کارکرد دوربین و نور
پاشیده شدن خون - ارتکاب قتل - کارکرد دوربین و نور
۱,۶۲۶
فیلم سازی در شرکت ایندی موگول
فیلم سازی در شرکت ایندی موگول
۴۸۲
عروسک گردانی - شخصیت های دیجیتالی - تجهیزات دوربین
عروسک گردانی - شخصیت های دیجیتالی - تجهیزات دوربین
۷۳۰
پردازنده ها - عروسک گردانی - فیلم سازی
پردازنده ها - عروسک گردانی - فیلم سازی
۴۴۰
جلوه های ویژه - کنترل سرعت باد - رازهای بدلکاری
جلوه های ویژه - کنترل سرعت باد - رازهای بدلکاری
۲,۵۶۱
اسنوبرد - دوربین های سینمایی - تصویر برداری
اسنوبرد - دوربین های سینمایی - تصویر برداری
۱,۲۴۲
ساخت انیمیشن - چهره پردازی - اسنوبرد
ساخت انیمیشن - چهره پردازی - اسنوبرد
۲,۱۸۶
جلوه های ویژه - شکستن قوانین
جلوه های ویژه - شکستن قوانین
۷۴۰
ربات سازی - فیلم سازی سه بعدی - آینده بازاریابی سینما
ربات سازی - فیلم سازی سه بعدی - آینده بازاریابی سینما
۵۸۵
خلق خون آشام - جلوه های ویژه
خلق خون آشام - جلوه های ویژه
۳,۰۹۲
صدای پس از تولید - جلوه های بصری
صدای پس از تولید - جلوه های بصری
۵۳۵
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
۱,۲۶۵
جرم شناسی
جرم شناسی
۱,۲۹۶
متصدیان فیلمبرداری
متصدیان فیلمبرداری
۱,۴۷۷
تجهیزات فیلمبرداری - عروسک گردانی
تجهیزات فیلمبرداری - عروسک گردانی
۵۳۴
شخصیت های تخیلی سینما - نورپردازی - گرافیک رایانه ای
شخصیت های تخیلی سینما - نورپردازی - گرافیک رایانه ای
۷۶۵