گل اول سوریه مقابل چین(ماواس)

۱,۱۰۲

شبکه ورزش
۲۳ خرداد ماه ۱۳۹۶
۱۸:۲۶
گزیده دیدار ایتالیا و سوئد
گزیده دیدار ایتالیا و سوئد
۲,۵۷۲
گل پنجم دانمارک به ایرلند توسط نیکلاس بنتنر(ضربه پنالتی)
گل پنجم دانمارک به ایرلند توسط نیکلاس بنتنر(ضربه پنالتی)
۵,۰۴۳
گل چهارم دانمارک به ایرلند توسط کریستین اریکسن
گل چهارم دانمارک به ایرلند توسط کریستین اریکسن
۱,۹۰۳
گل سوم دانمارک به ایرلند توسط کریستین اریکسن
گل سوم دانمارک به ایرلند توسط کریستین اریکسن
۱,۶۰۵
گل دوم دانمارک به ایرلند توسط کریستین اریکسن
گل دوم دانمارک به ایرلند توسط کریستین اریکسن
۱,۶۱۷
گل اول دانمارک به ایرلند توسط اندرس کریستنسن
گل اول دانمارک به ایرلند توسط اندرس کریستنسن
۱,۵۱۳
گل ایرلند به دانمارک توسط  شین دافی
گل ایرلند به دانمارک توسط شین دافی
۱,۳۷۷
ایرلند - دانمارک (دیدار برگشت)
ایرلند - دانمارک (دیدار برگشت)
۱,۳۰۱
گل دوم استرالیا به هندوراس توسط یدیناک(ضربه پنالتی)
گل دوم استرالیا به هندوراس توسط یدیناک(ضربه پنالتی)
۳,۰۸۷
گل اول استرالیا به هندوراس توسط یدیناک
گل اول استرالیا به هندوراس توسط یدیناک
۲,۳۸۷
گل سوم استرالیا به هندوراس توسط یدیناک(ضربه پنالتی)
گل سوم استرالیا به هندوراس توسط یدیناک(ضربه پنالتی)
۲,۳۶۶
گل هندوراس به استرالیا توسط فیگروا
گل هندوراس به استرالیا توسط فیگروا
۱,۹۶۲
استرالیا - هندوراس
استرالیا - هندوراس
۲,۴۴۶
ایتالیا - سوئد
ایتالیا - سوئد
۴۳,۸۲۵
یونان - کرواسی
یونان - کرواسی
۱,۸۳۸
سوییس - ایرلند شمالی
سوییس - ایرلند شمالی
۱,۹۰۸
دانمارک - ایرلند
دانمارک - ایرلند
۲,۵۶۳
سوئد - ایتالیا
سوئد - ایتالیا
۲,۹۵۳
گزیده دیدار آلمان و آذربایجان
گزیده دیدار آلمان و آذربایجان
۱,۴۳۶
گل سوم آرژانتین مقابل اکوادور توسط لیونل مسی
گل سوم آرژانتین مقابل اکوادور توسط لیونل مسی
۶,۶۱۳
گل دوم آرژانتین مقابل اکوادور توسط لیونل مسی
گل دوم آرژانتین مقابل اکوادور توسط لیونل مسی
۵,۹۳۸
گل اول آرژانتین مقابل اکوادور توسط لیونل مسی
گل اول آرژانتین مقابل اکوادور توسط لیونل مسی
۶,۰۸۴
گل اول اکوادور مقابل آرژانتین توسط  رناتو ایبارا
گل اول اکوادور مقابل آرژانتین توسط رناتو ایبارا
۲,۲۶۰
اکوادور - آرژانتین
اکوادور - آرژانتین
۵,۰۳۸
گل دوم هلند مقابل سوئد توسط آرین روبن
گل دوم هلند مقابل سوئد توسط آرین روبن
۱,۴۳۵
گل اول هلند مقابل سوئد توسط آرین روبن (ضربه پنالتی)
گل اول هلند مقابل سوئد توسط آرین روبن (ضربه پنالتی)
۲,۶۳۵
هلند - سوئد
هلند - سوئد
۷۰۵
گل دوم استرالیا مقابل سوریه توسط تیم كیهیل
گل دوم استرالیا مقابل سوریه توسط تیم كیهیل
۳,۸۲۰
گل اول استرالیا مقابل سوریه توسط تیم كیهیل
گل اول استرالیا مقابل سوریه توسط تیم كیهیل
۲,۴۳۷
گل اول سوریه مقابل استرالیا توسط عمر السوما
گل اول سوریه مقابل استرالیا توسط عمر السوما
۳,۰۴۹