خوشحالی کیروش پس از صعود تیم ملی ایران به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه

4,691

اکوادور - آرژانتین(ضبط شده)
اکوادور - آرژانتین(ضبط شده)
3,269
گل سوم برزیل مقابل شیلی توسط گابریل ژسوس
گل سوم برزیل مقابل شیلی توسط گابریل ژسوس
2,273
گل دوم برزیل مقابل شیلی توسط گابریل ژسوس
گل دوم برزیل مقابل شیلی توسط گابریل ژسوس
1,676
گل اول برزیل مقابل شیلی توسط پائولینیو
گل اول برزیل مقابل شیلی توسط پائولینیو
1,900
برزیل - شیلی
برزیل - شیلی
3,754
گل دوم پرتغال مقابل سوئیس توسط آندره سیلوا
گل دوم پرتغال مقابل سوئیس توسط آندره سیلوا
5,547
گل اول پرتغال مقابل سوئیس توسط گل به خودی یوهان ژورو
گل اول پرتغال مقابل سوئیس توسط گل به خودی یوهان ژورو
3,780
پرتغال - سوئیس
پرتغال - سوئیس
6,465
گل اول فرانسه مقابل بلغارستان توسط  بلیز ماتوئیدی
گل اول فرانسه مقابل بلغارستان توسط بلیز ماتوئیدی
2,493
بلغارستان - فرانسه
بلغارستان - فرانسه
1,199
گل اول مقدونیه مقابل ایتالیا توسط  الکساندر تروخوفسکی
گل اول مقدونیه مقابل ایتالیا توسط الکساندر تروخوفسکی
28,863
گل اول ایتالیا مقابل مقدونیه توسط  جورجیو کیلینی
گل اول ایتالیا مقابل مقدونیه توسط جورجیو کیلینی
10,944
ایتالیا - مقدونیه
ایتالیا - مقدونیه
7,297
گل اول انگلیس مقابل اسلوونی توسط  هری کین
گل اول انگلیس مقابل اسلوونی توسط هری کین
1,070
انگلیس - اسلوونی
انگلیس - اسلوونی
3,589
گل دوم ایران مقابل توگو(کریم انصاری فر) - بازی دوستانه
گل دوم ایران مقابل توگو(کریم انصاری فر) - بازی دوستانه
33,082
گل اول ایران مقابل توگو (کریم انصاری فر) - بازی دوستانه
گل اول ایران مقابل توگو (کریم انصاری فر) - بازی دوستانه
12,703
بازی دوستانه ایران - توگو
بازی دوستانه ایران - توگو
18,001
لیختن اشتاین - اسپانیا
لیختن اشتاین - اسپانیا
7,406
گل دوم سوریه مقابل ایران ( عمر السوما )
گل دوم سوریه مقابل ایران ( عمر السوما )
16,475
گل دوم ایران مقابل سوریه ( سردار آزمون )
گل دوم ایران مقابل سوریه ( سردار آزمون )
16,117
گل اول ایران مقابل سوریه ( سردار آزمون )
گل اول ایران مقابل سوریه ( سردار آزمون )
12,892
گل اول سوریه مقابل ایران ( تامر حاج)
گل اول سوریه مقابل ایران ( تامر حاج)
13,398
ورود اتوبوس تیم ملی
ورود اتوبوس تیم ملی
6,357
ایران - سوریه
ایران - سوریه
29,054
مجارستان - پرتغال
مجارستان - پرتغال
4,125
اسپانیا - ایتالیا
اسپانیا - ایتالیا
3,881
فرانسه - هلند
فرانسه - هلند
2,538
صحنه اخراج سعید عزت اللهی
صحنه اخراج سعید عزت اللهی
15,166
ایران - کره جنوبی
ایران - کره جنوبی
39,338