گزیده دیدار ایتالیا و سوئد
گزیده دیدار ایتالیا و سوئد
3,210
گل پنجم دانمارک به ایرلند توسط نیکلاس بنتنر(ضربه پنالتی)
گل پنجم دانمارک به ایرلند توسط نیکلاس بنتنر(ضربه پنالتی)
10,362
گل چهارم دانمارک به ایرلند توسط کریستین اریکسن
گل چهارم دانمارک به ایرلند توسط کریستین اریکسن
2,255
گل سوم دانمارک به ایرلند توسط کریستین اریکسن
گل سوم دانمارک به ایرلند توسط کریستین اریکسن
1,902
گل دوم دانمارک به ایرلند توسط کریستین اریکسن
گل دوم دانمارک به ایرلند توسط کریستین اریکسن
1,850
گل اول دانمارک به ایرلند توسط اندرس کریستنسن
گل اول دانمارک به ایرلند توسط اندرس کریستنسن
1,696
گل ایرلند به دانمارک توسط  شین دافی
گل ایرلند به دانمارک توسط شین دافی
1,548
ایرلند - دانمارک (دیدار برگشت)
ایرلند - دانمارک (دیدار برگشت)
1,520
گل دوم استرالیا به هندوراس توسط یدیناک(ضربه پنالتی)
گل دوم استرالیا به هندوراس توسط یدیناک(ضربه پنالتی)
3,230
گل اول استرالیا به هندوراس توسط یدیناک
گل اول استرالیا به هندوراس توسط یدیناک
2,540
گل سوم استرالیا به هندوراس توسط یدیناک(ضربه پنالتی)
گل سوم استرالیا به هندوراس توسط یدیناک(ضربه پنالتی)
2,521
گل هندوراس به استرالیا توسط فیگروا
گل هندوراس به استرالیا توسط فیگروا
2,102
استرالیا - هندوراس
استرالیا - هندوراس
2,653
ایتالیا - سوئد
ایتالیا - سوئد
44,100
یونان - کرواسی
یونان - کرواسی
2,002
سوییس - ایرلند شمالی
سوییس - ایرلند شمالی
2,050
دانمارک - ایرلند
دانمارک - ایرلند
2,723
سوئد - ایتالیا
سوئد - ایتالیا
3,112
گزیده دیدار آلمان و آذربایجان
گزیده دیدار آلمان و آذربایجان
1,598
گل سوم آرژانتین مقابل اکوادور توسط لیونل مسی
گل سوم آرژانتین مقابل اکوادور توسط لیونل مسی
6,879
گل دوم آرژانتین مقابل اکوادور توسط لیونل مسی
گل دوم آرژانتین مقابل اکوادور توسط لیونل مسی
6,205
گل اول آرژانتین مقابل اکوادور توسط لیونل مسی
گل اول آرژانتین مقابل اکوادور توسط لیونل مسی
6,474
گل اول اکوادور مقابل آرژانتین توسط  رناتو ایبارا
گل اول اکوادور مقابل آرژانتین توسط رناتو ایبارا
2,387
اکوادور - آرژانتین
اکوادور - آرژانتین
5,325
گل دوم هلند مقابل سوئد توسط آرین روبن
گل دوم هلند مقابل سوئد توسط آرین روبن
1,636
گل اول هلند مقابل سوئد توسط آرین روبن (ضربه پنالتی)
گل اول هلند مقابل سوئد توسط آرین روبن (ضربه پنالتی)
2,786
هلند - سوئد
هلند - سوئد
۸۴۷
گل دوم استرالیا مقابل سوریه توسط تیم كیهیل
گل دوم استرالیا مقابل سوریه توسط تیم كیهیل
3,967
گل اول استرالیا مقابل سوریه توسط تیم كیهیل
گل اول استرالیا مقابل سوریه توسط تیم كیهیل
2,576
گل اول سوریه مقابل استرالیا توسط عمر السوما
گل اول سوریه مقابل استرالیا توسط عمر السوما
3,197