دیدار نهایی قهرمانی جهان ۲۰۱۷ / کانادا - سوئد

۳۱۱

شبکه ورزش
۷ خرداد ماه ۱۳۹۶
۱۷:۳۶
هاکی روی یخ - کانادا- تی پی اس تورکا - جام اسپنگلر سوییس ۲۰۲۰
هاکی روی یخ - کانادا- تی پی اس تورکا - جام اسپنگلر سوییس ۲۰۲۰
۶۰
هاکی روی یخ جام اسپنگلر -  سوییس ۲۰۲۰ - کانادا و اچ سی داوس
هاکی روی یخ جام اسپنگلر - سوییس ۲۰۲۰ - کانادا و اچ سی داوس
۹۰
دیدار نهایی المپیک ۲۰۱۲ - لندن
دیدار نهایی المپیک ۲۰۱۲ - لندن
۳۴۷
هاکی روی یخ جام اسپنگلر سوییس ۲۰۲۰ - اچ سی داوس و اچ سی تی پی اس
هاکی روی یخ جام اسپنگلر سوییس ۲۰۲۰ - اچ سی داوس و اچ سی تی پی اس
۱۱۹
مسابقات هاکی روی یخ اسپینگر ۲۰۲۰ سوییس
مسابقات هاکی روی یخ اسپینگر ۲۰۲۰ سوییس
۴۷۰
اچ سي داوس - اچ سي تي پي اس ، هاکي روي يخ جام اسپنگلر سوييس ۲۰۲۰
اچ سي داوس - اچ سي تي پي اس ، هاکي روي يخ جام اسپنگلر سوييس ۲۰۲۰
۲۶۹
هاکی روی یخ جام اسپنگلر سوییس ۲۰۲۰ - تورکا و بولاو
هاکی روی یخ جام اسپنگلر سوییس ۲۰۲۰ - تورکا و بولاو
۱۹۱
هاکی روی یخ جام اسپنگلر - سوییس ۲۰۲۰ - کانادا و اچ سی داوس
هاکی روی یخ جام اسپنگلر - سوییس ۲۰۲۰ - کانادا و اچ سی داوس
۱۳۷
هاکي روي يخ جام اسپنگلر سوييس ۲۰۲۰ - کانادا و ترينگ
هاکي روي يخ جام اسپنگلر سوييس ۲۰۲۰ - کانادا و ترينگ
۹۵
رده بندی هاکی المپیک ۲۰۱۶
رده بندی هاکی المپیک ۲۰۱۶
۳۶۱
هاکی روی یخ - جام اسپنگلر سوییس ۲۰۲۰ - داووس و چوینگ
هاکی روی یخ - جام اسپنگلر سوییس ۲۰۲۰ - داووس و چوینگ
۱۴۴
هاکی روی یخ - جام اسپينگلر - سوییس ۲۰۲۰ - تورکا و پیوتا
هاکی روی یخ - جام اسپينگلر - سوییس ۲۰۲۰ - تورکا و پیوتا
۴۲۴
هاکی روی یخ فنلاند ۲۰۲۰ - جوکریت و دینامو
هاکی روی یخ فنلاند ۲۰۲۰ - جوکریت و دینامو
۷۱۸
فرش ماهور تبریز - هیئت اسکیت فارس، لیگ برتر هاکی
فرش ماهور تبریز - هیئت اسکیت فارس، لیگ برتر هاکی
۱,۰۸۳
هاکی روی یخ روسیه ۲۰۲۰ ، اسکی - جوکریت
هاکی روی یخ روسیه ۲۰۲۰ ، اسکی - جوکریت
۴۱۶
کانادا - اتلاری
کانادا - اتلاری
۶۱۰
لولئا هاکی - لوزان ( مسابقات قهرمانی اروپا )
لولئا هاکی - لوزان ( مسابقات قهرمانی اروپا )
۳۹۳
زالاوات - اک بارز
زالاوات - اک بارز
۵۰۳
هاکی روی یخ قهرمانی اروپا
هاکی روی یخ قهرمانی اروپا
۲۰۸
بلوز - اولنچ
بلوز - اولنچ
۱۴۰
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۱۹
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۱۹
۳۱۰
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - ۲۰۱۹
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - ۲۰۱۹
۱۷۰
هاکی روی یخ ( ادمونتون - آریزونا )
هاکی روی یخ ( ادمونتون - آریزونا )
۲۷۵
هاکی روی یخ - مسابقات قهرمانی اروپا ۲۰۱۹ - ( تاپارا - ای وی راگ )
هاکی روی یخ - مسابقات قهرمانی اروپا ۲۰۱۹ - ( تاپارا - ای وی راگ )
۲۲۸
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۱۹ ،  بوفالو - لایتینگ
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۱۹ ، بوفالو - لایتینگ
۵۶۱
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۱۹ ، گلدن نایتس - پنگوئتس
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۱۹ ، گلدن نایتس - پنگوئتس
۳۴۴
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۱۹
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۱۹
۲۱۰
هاکی روی چمن ، پاکستان - هلند ( بازی دوم )
هاکی روی چمن ، پاکستان - هلند ( بازی دوم )
۵۵۳
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۱۹ / استارز - سناتورز
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۱۹ / استارز - سناتورز
۳۶۰
هاکی روی یخ - لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۱۹
هاکی روی یخ - لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۱۹
۲۶۳