قهرمانی جهان ۲۰۱۷ / فنلاند - جمهوری چک

۳۰۰

شبکه ورزش
۶ خرداد ماه ۱۳۹۶
۱۹:۰۴
هاکی روی یخ جام اسپنگلر -  سوییس ۲۰۲۰ - کانادا و اچ سی داوس
هاکی روی یخ جام اسپنگلر - سوییس ۲۰۲۰ - کانادا و اچ سی داوس
۸۱
دیدار نهایی المپیک ۲۰۱۲ - لندن
دیدار نهایی المپیک ۲۰۱۲ - لندن
۳۳۱
هاکی روی یخ جام اسپنگلر سوییس ۲۰۲۰ - اچ سی داوس و اچ سی تی پی اس
هاکی روی یخ جام اسپنگلر سوییس ۲۰۲۰ - اچ سی داوس و اچ سی تی پی اس
۱۱۱
مسابقات هاکی روی یخ اسپینگر ۲۰۲۰ سوییس
مسابقات هاکی روی یخ اسپینگر ۲۰۲۰ سوییس
۴۵۶
اچ سي داوس - اچ سي تي پي اس ، هاکي روي يخ جام اسپنگلر سوييس ۲۰۲۰
اچ سي داوس - اچ سي تي پي اس ، هاکي روي يخ جام اسپنگلر سوييس ۲۰۲۰
۲۵۸
هاکی روی یخ جام اسپنگلر سوییس ۲۰۲۰ - تورکا و بولاو
هاکی روی یخ جام اسپنگلر سوییس ۲۰۲۰ - تورکا و بولاو
۱۸۶
هاکی روی یخ جام اسپنگلر - سوییس ۲۰۲۰ - کانادا و اچ سی داوس
هاکی روی یخ جام اسپنگلر - سوییس ۲۰۲۰ - کانادا و اچ سی داوس
۱۳۳
هاکي روي يخ جام اسپنگلر سوييس ۲۰۲۰ - کانادا و ترينگ
هاکي روي يخ جام اسپنگلر سوييس ۲۰۲۰ - کانادا و ترينگ
۹۰
رده بندی هاکی المپیک ۲۰۱۶
رده بندی هاکی المپیک ۲۰۱۶
۳۵۶
هاکی روی یخ - جام اسپنگلر سوییس ۲۰۲۰ - داووس و چوینگ
هاکی روی یخ - جام اسپنگلر سوییس ۲۰۲۰ - داووس و چوینگ
۱۴۱
هاکی روی یخ - جام اسپينگلر - سوییس ۲۰۲۰ - تورکا و پیوتا
هاکی روی یخ - جام اسپينگلر - سوییس ۲۰۲۰ - تورکا و پیوتا
۴۱۸
هاکی روی یخ فنلاند ۲۰۲۰ - جوکریت و دینامو
هاکی روی یخ فنلاند ۲۰۲۰ - جوکریت و دینامو
۷۱۱
فرش ماهور تبریز - هیئت اسکیت فارس، لیگ برتر هاکی
فرش ماهور تبریز - هیئت اسکیت فارس، لیگ برتر هاکی
۱,۰۷۲
هاکی روی یخ روسیه ۲۰۲۰ ، اسکی - جوکریت
هاکی روی یخ روسیه ۲۰۲۰ ، اسکی - جوکریت
۴۰۷
کانادا - اتلاری
کانادا - اتلاری
۶۰۸
لولئا هاکی - لوزان ( مسابقات قهرمانی اروپا )
لولئا هاکی - لوزان ( مسابقات قهرمانی اروپا )
۳۹۱
زالاوات - اک بارز
زالاوات - اک بارز
۴۹۹
هاکی روی یخ قهرمانی اروپا
هاکی روی یخ قهرمانی اروپا
۲۰۶
بلوز - اولنچ
بلوز - اولنچ
۱۳۷
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۱۹
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۱۹
۳۰۵
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - ۲۰۱۹
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - ۲۰۱۹
۱۶۳
هاکی روی یخ ( ادمونتون - آریزونا )
هاکی روی یخ ( ادمونتون - آریزونا )
۲۷۲
هاکی روی یخ - مسابقات قهرمانی اروپا ۲۰۱۹ - ( تاپارا - ای وی راگ )
هاکی روی یخ - مسابقات قهرمانی اروپا ۲۰۱۹ - ( تاپارا - ای وی راگ )
۲۲۶
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۱۹ ،  بوفالو - لایتینگ
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۱۹ ، بوفالو - لایتینگ
۵۵۸
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۱۹ ، گلدن نایتس - پنگوئتس
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۱۹ ، گلدن نایتس - پنگوئتس
۳۴۱
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۱۹
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۱۹
۲۰۸
هاکی روی چمن ، پاکستان - هلند ( بازی دوم )
هاکی روی چمن ، پاکستان - هلند ( بازی دوم )
۵۴۷
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۱۹ / استارز - سناتورز
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۱۹ / استارز - سناتورز
۳۵۷
هاکی روی یخ - لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۱۹
هاکی روی یخ - لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۱۹
۲۵۵
هاکی روی چمن امیدهای کشور _ قم - سمنان
هاکی روی چمن امیدهای کشور _ قم - سمنان
۹۵۶