خلاصه مراسم اختتامیه
خلاصه مراسم اختتامیه
۹۱۵
گزیده عملکرد تیم ملی والیبال ومراسم توزیع مدال
گزیده عملکرد تیم ملی والیبال ومراسم توزیع مدال
۹۶۷
گزارش عملکرد تیم ملی دوومیدانی
گزارش عملکرد تیم ملی دوومیدانی
۸۷۶
مسابقات کشتی فرنگی / یوسف قادریان
مسابقات کشتی فرنگی / یوسف قادریان
1,905
گزیده مسابقات تیم ملی ووشو ایران و مراسم اهدای مدال - بخش ۲
گزیده مسابقات تیم ملی ووشو ایران و مراسم اهدای مدال - بخش ۲
1,148
گزیده مسابقات تیم ملی ووشو ایران و مراسم اهدای مدال - بخش ۱
گزیده مسابقات تیم ملی ووشو ایران و مراسم اهدای مدال - بخش ۱
1,240
گزیده مسابقات ورزش های زورخانه ای و پهلوانی
گزیده مسابقات ورزش های زورخانه ای و پهلوانی
۷۶۹
گزارش عملکرد تیم ملی کاراته بانوان ایران
گزارش عملکرد تیم ملی کاراته بانوان ایران
1,171
خلاصه مراسم افتتاحیه
خلاصه مراسم افتتاحیه
۵۱۶
آخرین اخبار - روز نهم
آخرین اخبار - روز نهم
۶۰۵
گفتگو با علیرضا خجسته - جودو
گفتگو با علیرضا خجسته - جودو
1,276
گفتگو با کیومرث هاشمی، رئیس کمیته ملی المپیک ایران
گفتگو با کیومرث هاشمی، رئیس کمیته ملی المپیک ایران
۵۵۰
ایران - آذربایجان
ایران - آذربایجان
1,645
گفتگو با پوریا نوروزیان مدال آور طلا و نقره تیراندازی
گفتگو با پوریا نوروزیان مدال آور طلا و نقره تیراندازی
۶۶۰
مستند مدال آوران ایران در تیراندازی رقابت های همبستگی اسلامی
مستند مدال آوران ایران در تیراندازی رقابت های همبستگی اسلامی
1,003
گزارش مسابقات تیراندازی و گفتگو با قهرمانان ایرانی
گزارش مسابقات تیراندازی و گفتگو با قهرمانان ایرانی
۵۹۱
مراسم اختتامیه بازی های کشورهای اسلامی
مراسم اختتامیه بازی های کشورهای اسلامی
۸۰۰
گزیده توزیع مدال طلای ووشوکاران ایران
گزیده توزیع مدال طلای ووشوکاران ایران
۸۰۴
گزارش تنیس روی میز بانوان و گفتگو با مدال آوران ایران
گزارش تنیس روی میز بانوان و گفتگو با مدال آوران ایران
۶۲۱
گزارش مسابقات والیبال / ایران - آذربایجان
گزارش مسابقات والیبال / ایران - آذربایجان
1,171
گزارش قهرمانی ایران در مسابقات والیبال و کسب مدال طلا
گزارش قهرمانی ایران در مسابقات والیبال و کسب مدال طلا
۹۲۹
آخرین اخبار - روز هشتم - بخش ۳
آخرین اخبار - روز هشتم - بخش ۳
2,160
آخرین اخبار - روز هشتم - بخش ۲
آخرین اخبار - روز هشتم - بخش ۲
۸۰۳
گزیده گزارش مسابقات ووشو و گفتگو مبارزان ایرانی
گزیده گزارش مسابقات ووشو و گفتگو مبارزان ایرانی
1,253
مسابقات ورزش های پهلوانی و زورخانه ای
مسابقات ورزش های پهلوانی و زورخانه ای
4,279
گزارش مسابقات ووشو و گفتگو با مدال آوران ایرانی
گزارش مسابقات ووشو و گفتگو با مدال آوران ایرانی
1,080
آخرین اخبار - روز هشتم - بخش ۱
آخرین اخبار - روز هشتم - بخش ۱
۹۷۸
گزارشی از مسابقات تنیس روی میز و افتخار آفرینی ایرانیان
گزارشی از مسابقات تنیس روی میز و افتخار آفرینی ایرانیان
1,034
مسابقات کشتی آزاد
مسابقات کشتی آزاد
1,651