گزیده مسابقات ورزش های زورخانه ای و پهلوانی

۷۷۱

شبکه ورزش
5 خرداد ماه 1396
21:39
گزارش عملکرد تیم ملی شیرجه
گزارش عملکرد تیم ملی شیرجه
۹۷۳
خلاصه مراسم اختتامیه
خلاصه مراسم اختتامیه
۹۱۰
گزیده عملکرد تیم ملی والیبال ومراسم توزیع مدال
گزیده عملکرد تیم ملی والیبال ومراسم توزیع مدال
۹۶۱
گزارش عملکرد تیم ملی دوومیدانی
گزارش عملکرد تیم ملی دوومیدانی
۸۶۸
مسابقات کشتی فرنگی / یوسف قادریان
مسابقات کشتی فرنگی / یوسف قادریان
1,899
گزیده مسابقات تیم ملی ووشو ایران و مراسم اهدای مدال - بخش ۲
گزیده مسابقات تیم ملی ووشو ایران و مراسم اهدای مدال - بخش ۲
1,148
گزیده مسابقات تیم ملی ووشو ایران و مراسم اهدای مدال - بخش ۱
گزیده مسابقات تیم ملی ووشو ایران و مراسم اهدای مدال - بخش ۱
1,233
گزارش عملکرد تیم ملی کاراته بانوان ایران
گزارش عملکرد تیم ملی کاراته بانوان ایران
1,166
خلاصه مراسم افتتاحیه
خلاصه مراسم افتتاحیه
۵۱۳
آخرین اخبار - روز نهم
آخرین اخبار - روز نهم
۶۰۴
گفتگو با علیرضا خجسته - جودو
گفتگو با علیرضا خجسته - جودو
1,265
گفتگو با کیومرث هاشمی، رئیس کمیته ملی المپیک ایران
گفتگو با کیومرث هاشمی، رئیس کمیته ملی المپیک ایران
۵۵۰
ایران - آذربایجان
ایران - آذربایجان
1,638
گفتگو با پوریا نوروزیان مدال آور طلا و نقره تیراندازی
گفتگو با پوریا نوروزیان مدال آور طلا و نقره تیراندازی
۶۵۵
مستند مدال آوران ایران در تیراندازی رقابت های همبستگی اسلامی
مستند مدال آوران ایران در تیراندازی رقابت های همبستگی اسلامی
۹۹۸
گزارش مسابقات تیراندازی و گفتگو با قهرمانان ایرانی
گزارش مسابقات تیراندازی و گفتگو با قهرمانان ایرانی
۵۸۸
مراسم اختتامیه بازی های کشورهای اسلامی
مراسم اختتامیه بازی های کشورهای اسلامی
۷۹۰
گزیده توزیع مدال طلای ووشوکاران ایران
گزیده توزیع مدال طلای ووشوکاران ایران
۸۰۴
گزارش تنیس روی میز بانوان و گفتگو با مدال آوران ایران
گزارش تنیس روی میز بانوان و گفتگو با مدال آوران ایران
۶۲۰
گزارش مسابقات والیبال / ایران - آذربایجان
گزارش مسابقات والیبال / ایران - آذربایجان
1,167
گزارش قهرمانی ایران در مسابقات والیبال و کسب مدال طلا
گزارش قهرمانی ایران در مسابقات والیبال و کسب مدال طلا
۹۱۹
آخرین اخبار - روز هشتم - بخش ۳
آخرین اخبار - روز هشتم - بخش ۳
2,130
آخرین اخبار - روز هشتم - بخش ۲
آخرین اخبار - روز هشتم - بخش ۲
۷۹۶
گزیده گزارش مسابقات ووشو و گفتگو مبارزان ایرانی
گزیده گزارش مسابقات ووشو و گفتگو مبارزان ایرانی
1,249
مسابقات ورزش های پهلوانی و زورخانه ای
مسابقات ورزش های پهلوانی و زورخانه ای
4,257
گزارش مسابقات ووشو و گفتگو با مدال آوران ایرانی
گزارش مسابقات ووشو و گفتگو با مدال آوران ایرانی
1,074
آخرین اخبار - روز هشتم - بخش ۱
آخرین اخبار - روز هشتم - بخش ۱
۹۷۲
گزارشی از مسابقات تنیس روی میز و افتخار آفرینی ایرانیان
گزارشی از مسابقات تنیس روی میز و افتخار آفرینی ایرانیان
1,030
مسابقات کشتی آزاد
مسابقات کشتی آزاد
1,644