گزارش عملکرد تیم ملی کاراته بانوان ایران

1,166

شبکه ورزش
5 خرداد ماه 1396
21:24
گزارش عملکرد تیم ملی شیرجه
گزارش عملکرد تیم ملی شیرجه
۹۷۷
خلاصه مراسم اختتامیه
خلاصه مراسم اختتامیه
۹۱۱
گزیده عملکرد تیم ملی والیبال ومراسم توزیع مدال
گزیده عملکرد تیم ملی والیبال ومراسم توزیع مدال
۹۶۲
گزارش عملکرد تیم ملی دوومیدانی
گزارش عملکرد تیم ملی دوومیدانی
۸۷۰
مسابقات کشتی فرنگی / یوسف قادریان
مسابقات کشتی فرنگی / یوسف قادریان
1,897
گزیده مسابقات تیم ملی ووشو ایران و مراسم اهدای مدال - بخش ۲
گزیده مسابقات تیم ملی ووشو ایران و مراسم اهدای مدال - بخش ۲
1,144
گزیده مسابقات تیم ملی ووشو ایران و مراسم اهدای مدال - بخش ۱
گزیده مسابقات تیم ملی ووشو ایران و مراسم اهدای مدال - بخش ۱
1,236
گزیده مسابقات ورزش های زورخانه ای و پهلوانی
گزیده مسابقات ورزش های زورخانه ای و پهلوانی
۷۷۰
خلاصه مراسم افتتاحیه
خلاصه مراسم افتتاحیه
۵۱۳
آخرین اخبار - روز نهم
آخرین اخبار - روز نهم
۶۰۷
گفتگو با علیرضا خجسته - جودو
گفتگو با علیرضا خجسته - جودو
1,266
گفتگو با کیومرث هاشمی، رئیس کمیته ملی المپیک ایران
گفتگو با کیومرث هاشمی، رئیس کمیته ملی المپیک ایران
۵۵۰
ایران - آذربایجان
ایران - آذربایجان
1,636
گفتگو با پوریا نوروزیان مدال آور طلا و نقره تیراندازی
گفتگو با پوریا نوروزیان مدال آور طلا و نقره تیراندازی
۶۵۶
مستند مدال آوران ایران در تیراندازی رقابت های همبستگی اسلامی
مستند مدال آوران ایران در تیراندازی رقابت های همبستگی اسلامی
۹۹۸
گزارش مسابقات تیراندازی و گفتگو با قهرمانان ایرانی
گزارش مسابقات تیراندازی و گفتگو با قهرمانان ایرانی
۵۹۱
مراسم اختتامیه بازی های کشورهای اسلامی
مراسم اختتامیه بازی های کشورهای اسلامی
۷۹۰
گزیده توزیع مدال طلای ووشوکاران ایران
گزیده توزیع مدال طلای ووشوکاران ایران
۸۰۴
گزارش تنیس روی میز بانوان و گفتگو با مدال آوران ایران
گزارش تنیس روی میز بانوان و گفتگو با مدال آوران ایران
۶۲۰
گزارش مسابقات والیبال / ایران - آذربایجان
گزارش مسابقات والیبال / ایران - آذربایجان
1,167
گزارش قهرمانی ایران در مسابقات والیبال و کسب مدال طلا
گزارش قهرمانی ایران در مسابقات والیبال و کسب مدال طلا
۹۱۹
آخرین اخبار - روز هشتم - بخش ۳
آخرین اخبار - روز هشتم - بخش ۳
2,133
آخرین اخبار - روز هشتم - بخش ۲
آخرین اخبار - روز هشتم - بخش ۲
۷۹۸
گزیده گزارش مسابقات ووشو و گفتگو مبارزان ایرانی
گزیده گزارش مسابقات ووشو و گفتگو مبارزان ایرانی
1,250
مسابقات ورزش های پهلوانی و زورخانه ای
مسابقات ورزش های پهلوانی و زورخانه ای
4,298
گزارش مسابقات ووشو و گفتگو با مدال آوران ایرانی
گزارش مسابقات ووشو و گفتگو با مدال آوران ایرانی
1,079
آخرین اخبار - روز هشتم - بخش ۱
آخرین اخبار - روز هشتم - بخش ۱
۹۷۳
گزارشی از مسابقات تنیس روی میز و افتخار آفرینی ایرانیان
گزارشی از مسابقات تنیس روی میز و افتخار آفرینی ایرانیان
1,031
مسابقات کشتی آزاد
مسابقات کشتی آزاد
1,644