کنترل حرکت

۶۳۷

شبکه نمایش
۲ خرداد ماه ۱۳۹۶
۱۴:۲۰
دوربین های سینمایی پاناویژن
دوربین های سینمایی پاناویژن
۳۵۸
جلوه های بصری-مدلهای سه بعدی
جلوه های بصری-مدلهای سه بعدی
۴۱۱
ساخت انیمیشن-چهره پردازی-اسنوبورد-راز بدل کاری فیلم ۳ x
ساخت انیمیشن-چهره پردازی-اسنوبورد-راز بدل کاری فیلم ۳ x
۵۷۷
شبی در موزه - دنیای تجهیزات دوربین
شبی در موزه - دنیای تجهیزات دوربین
۴۲۶
مدلهای ئینیاتوری
مدلهای ئینیاتوری
۵۰۵
انیمیشن
انیمیشن
۴۳۰
جلوه های ویژه
جلوه های ویژه
۳۱۴
جلوه های بصری - مدل های مینیاتوری
جلوه های بصری - مدل های مینیاتوری
۱۷۳
استودیو ریتم و هیوز
استودیو ریتم و هیوز
۱,۵۶۷
علم صدا - کار با نیروی جت - بررسی فیلم
علم صدا - کار با نیروی جت - بررسی فیلم
۹۷۱
لبخند بزن جانگو
لبخند بزن جانگو
۱,۵۲۲
استدی کم-گریم
استدی کم-گریم
۱,۰۷۸
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
۱,۱۵۱
عروسک گردانی - تجهیزات دوربین - فیلم سازی
عروسک گردانی - تجهیزات دوربین - فیلم سازی
۷۹۴
جلوه های ویژه(صحنه قتل)
جلوه های ویژه(صحنه قتل)
۷۴۲
پاشیده شدن خون - ارتکاب قتل - کارکرد دوربین و نور
پاشیده شدن خون - ارتکاب قتل - کارکرد دوربین و نور
۱,۶۳۵
فیلم سازی در شرکت ایندی موگول
فیلم سازی در شرکت ایندی موگول
۴۹۱
عروسک گردانی - شخصیت های دیجیتالی - تجهیزات دوربین
عروسک گردانی - شخصیت های دیجیتالی - تجهیزات دوربین
۷۳۹
پردازنده ها - عروسک گردانی - فیلم سازی
پردازنده ها - عروسک گردانی - فیلم سازی
۴۴۵
جلوه های ویژه - کنترل سرعت باد - رازهای بدلکاری
جلوه های ویژه - کنترل سرعت باد - رازهای بدلکاری
۲,۵۶۹
اسنوبرد - دوربین های سینمایی - تصویر برداری
اسنوبرد - دوربین های سینمایی - تصویر برداری
۱,۲۴۷
ساخت انیمیشن - چهره پردازی - اسنوبرد
ساخت انیمیشن - چهره پردازی - اسنوبرد
۲,۱۹۱
جلوه های ویژه - شکستن قوانین
جلوه های ویژه - شکستن قوانین
۷۴۸
ربات سازی - فیلم سازی سه بعدی - آینده بازاریابی سینما
ربات سازی - فیلم سازی سه بعدی - آینده بازاریابی سینما
۵۹۰
خلق خون آشام - جلوه های ویژه
خلق خون آشام - جلوه های ویژه
۳,۲۲۲
صدای پس از تولید - جلوه های بصری
صدای پس از تولید - جلوه های بصری
۵۳۸
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
۱,۲۷۱
جرم شناسی
جرم شناسی
۱,۳۰۱
متصدیان فیلمبرداری
متصدیان فیلمبرداری
۱,۴۸۴
تجهیزات فیلمبرداری - عروسک گردانی
تجهیزات فیلمبرداری - عروسک گردانی
۵۴۱