عروسک گردانی

۱,۰۶۳

شبکه نمایش
۱ خرداد ماه ۱۳۹۶
۰۲:۳۷
دوربین های سینمایی پاناویژن
دوربین های سینمایی پاناویژن
۴۰۲
جلوه های بصری-مدلهای سه بعدی
جلوه های بصری-مدلهای سه بعدی
۴۳۴
ساخت انیمیشن-چهره پردازی-اسنوبورد-راز بدل کاری فیلم ۳ x
ساخت انیمیشن-چهره پردازی-اسنوبورد-راز بدل کاری فیلم ۳ x
۵۸۷
شبی در موزه - دنیای تجهیزات دوربین
شبی در موزه - دنیای تجهیزات دوربین
۴۳۱
مدلهای ئینیاتوری
مدلهای ئینیاتوری
۵۰۶
انیمیشن
انیمیشن
۴۳۲
جلوه های ویژه
جلوه های ویژه
۳۱۵
جلوه های بصری - مدل های مینیاتوری
جلوه های بصری - مدل های مینیاتوری
۱۷۳
استودیو ریتم و هیوز
استودیو ریتم و هیوز
۱,۵۶۷
علم صدا - کار با نیروی جت - بررسی فیلم
علم صدا - کار با نیروی جت - بررسی فیلم
۹۷۶
لبخند بزن جانگو
لبخند بزن جانگو
۱,۵۲۳
استدی کم-گریم
استدی کم-گریم
۱,۰۸۱
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
۱,۱۵۲
عروسک گردانی - تجهیزات دوربین - فیلم سازی
عروسک گردانی - تجهیزات دوربین - فیلم سازی
۷۹۶
جلوه های ویژه(صحنه قتل)
جلوه های ویژه(صحنه قتل)
۷۴۲
پاشیده شدن خون - ارتکاب قتل - کارکرد دوربین و نور
پاشیده شدن خون - ارتکاب قتل - کارکرد دوربین و نور
۱,۶۳۸
فیلم سازی در شرکت ایندی موگول
فیلم سازی در شرکت ایندی موگول
۴۹۲
عروسک گردانی - شخصیت های دیجیتالی - تجهیزات دوربین
عروسک گردانی - شخصیت های دیجیتالی - تجهیزات دوربین
۷۴۰
پردازنده ها - عروسک گردانی - فیلم سازی
پردازنده ها - عروسک گردانی - فیلم سازی
۴۴۶
جلوه های ویژه - کنترل سرعت باد - رازهای بدلکاری
جلوه های ویژه - کنترل سرعت باد - رازهای بدلکاری
۲,۵۶۹
اسنوبرد - دوربین های سینمایی - تصویر برداری
اسنوبرد - دوربین های سینمایی - تصویر برداری
۱,۲۵۰
ساخت انیمیشن - چهره پردازی - اسنوبرد
ساخت انیمیشن - چهره پردازی - اسنوبرد
۲,۱۹۱
جلوه های ویژه - شکستن قوانین
جلوه های ویژه - شکستن قوانین
۷۴۸
ربات سازی - فیلم سازی سه بعدی - آینده بازاریابی سینما
ربات سازی - فیلم سازی سه بعدی - آینده بازاریابی سینما
۵۹۰
خلق خون آشام - جلوه های ویژه
خلق خون آشام - جلوه های ویژه
۳,۲۳۱
صدای پس از تولید - جلوه های بصری
صدای پس از تولید - جلوه های بصری
۵۳۸
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
فیلم نارنیا - جلوه های ویژه - کنترل آب و هوا
۱,۲۷۲
جرم شناسی
جرم شناسی
۱,۳۰۱
متصدیان فیلمبرداری
متصدیان فیلمبرداری
۱,۴۸۷
تجهیزات فیلمبرداری - عروسک گردانی
تجهیزات فیلمبرداری - عروسک گردانی
۵۴۴