آرسنال - چلسی
آرسنال - چلسی
۲,۹۷۸
منچستریونایتد - آژاکس
منچستریونایتد - آژاکس
۱,۳۳۶
چلسی - ساندرلند
چلسی - ساندرلند
۱,۰۲۴
گزیده دیدار اتلتیکومادرید و رئال‌مادرید
گزیده دیدار اتلتیکومادرید و رئال‌مادرید
۳,۳۸۰
گزیده دیدار آژاکس و لیون
گزیده دیدار آژاکس و لیون
۱,۵۳۵
گرانادا - رئال مادرید
گرانادا - رئال مادرید
۳,۷۳۵
سلتاویگو - منچستریونایتد
سلتاویگو - منچستریونایتد
۳,۰۲۵
آژاکس - لیون
آژاکس - لیون
۱,۴۶۷
گزیده دیدار بوتافوگو و واسکوداگاما
گزیده دیدار بوتافوگو و واسکوداگاما
۸۵۷
منچستریونایتد - اندرلخت
منچستریونایتد - اندرلخت
۱,۳۵۴
گزیده دیدار موناکو و دورتموند
گزیده دیدار موناکو و دورتموند
۸۱۹
گل سوم موناکو مقابل دورتموند(والر جرمین)
گل سوم موناکو مقابل دورتموند(والر جرمین)
۱,۵۴۸
گل دورتموند مقابل موناکو(مارکو رویس)
گل دورتموند مقابل موناکو(مارکو رویس)
۱,۱۵۶
گل دوم موناکو مقابل دورتموند (فالکائو)
گل دوم موناکو مقابل دورتموند (فالکائو)
۹۲۲
گل اول موناکو مقابل دورتموند(ام باپه)
گل اول موناکو مقابل دورتموند(ام باپه)
۸۲۱
موناکو - دورتموند
موناکو - دورتموند
۸۶۷
اینتر - میلان
اینتر - میلان
۱,۲۵۹
گل لسترسیتی مقابل اتلتیکو مادرید(جیمی واردی)
گل لسترسیتی مقابل اتلتیکو مادرید(جیمی واردی)
۱,۹۴۴
گل اتلتیکو مادرید مقابل لستر سیتی(سائول نیگز)
گل اتلتیکو مادرید مقابل لستر سیتی(سائول نیگز)
۱,۵۳۶
گزیده دیدار دورتموند و موناکو
گزیده دیدار دورتموند و موناکو
۱,۹۵۴
منچستریونایتد - اندرلخت
منچستریونایتد - اندرلخت
۸۱۹
گل اتلتیکو مادرید مقابل لستر سیتی( گریزمان)
گل اتلتیکو مادرید مقابل لستر سیتی( گریزمان)
۲,۲۸۶
اتلتیکومادرید - لسترسیتی
اتلتیکومادرید - لسترسیتی
۱,۵۵۲
گل دوم دورتموند مقابل موناکو(کاگاوا)
گل دوم دورتموند مقابل موناکو(کاگاوا)
۱,۴۵۰
گل سوم موناکو مقابل دورتموند( ام باپه)
گل سوم موناکو مقابل دورتموند( ام باپه)
۱,۱۸۵
گل اول دورتموند مقابل موناکو( عثمان دمبله)
گل اول دورتموند مقابل موناکو( عثمان دمبله)
۱,۳۴۱
گل دوم موناکو مقابل دورتموند(اسون بندر-گل به خودی)
گل دوم موناکو مقابل دورتموند(اسون بندر-گل به خودی)
۱,۳۷۷
گل اول موناکو مقابل دورتموند( ام باپه)
گل اول موناکو مقابل دورتموند( ام باپه)
۱,۴۳۰
دورتموند - موناکو
دورتموند - موناکو
۱,۱۹۴