لحظه به لحظه با دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ـ بخش ۴

۴۲۶

شبکه ۴
۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
۱۶:۴۳
لحظه به لحظه با دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری_ بخش سوم
لحظه به لحظه با دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری_ بخش سوم
۴۹۸
لحظه به لحظه با دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ـ بخش دوم
لحظه به لحظه با دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ـ بخش دوم
۲۳۷
لحظه به لحظه با دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ـ بخش اول
لحظه به لحظه با دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ـ بخش اول
۴۲۲
ستاره دنباله دار ـ الگوهای توسعه اجتماعی کشور
ستاره دنباله دار ـ الگوهای توسعه اجتماعی کشور
۲۸۳
سرنوشت ـ توسعه صنعت گردشگری
سرنوشت ـ توسعه صنعت گردشگری
۳۹۴
ستاره دنباله دار ـ بررسی انتخابات
ستاره دنباله دار ـ بررسی انتخابات
۲۴۶
سرنوشت ـ رشد و توسعه کیفی دانشگاه
سرنوشت ـ رشد و توسعه کیفی دانشگاه
۳۰۱
پاسخ به سوالات کارشناسان _ سید ابراهیم رئیسی ساداتی
پاسخ به سوالات کارشناسان _ سید ابراهیم رئیسی ساداتی
۱,۵۲۶
پاسخ به سوالات کارشناسان ـ سید مصطفی هاشمی طبا
پاسخ به سوالات کارشناسان ـ سید مصطفی هاشمی طبا
۳۷۱
ستاره دنباله دارـ بررسی وضعیت اقتصادی کشور
ستاره دنباله دارـ بررسی وضعیت اقتصادی کشور
۲۵۹
سرنوشت ـ بحران آب
سرنوشت ـ بحران آب
۳۳۵
پاسخ به سوالات کارشناسان ـ اسحاق جهانگیری
پاسخ به سوالات کارشناسان ـ اسحاق جهانگیری
۷۹۷
ستاره دنباله دار ـ نقش و جایگاه بانوان در انتخابات
ستاره دنباله دار ـ نقش و جایگاه بانوان در انتخابات
۲۴۹
سرنوشت ـ محیط زیست
سرنوشت ـ محیط زیست
۲۳۸
ستاره دنباله دار - اخلاق انتخاباتی - خانم بنی اسدی
ستاره دنباله دار - اخلاق انتخاباتی - خانم بنی اسدی
۲۸۰
ستاره دنباله دار ـ بررسی جایگاه منطقه ای ایران
ستاره دنباله دار ـ بررسی جایگاه منطقه ای ایران
۲۸۳
ستاره دنباله دار ـ ویژگی‌های رئیس جمهور اصلح
ستاره دنباله دار ـ ویژگی‌های رئیس جمهور اصلح
۲۵۲
سرنوشت ـ چگونگی حفظ ذخایر ملی از طریق توجه به انرژی های نوین
سرنوشت ـ چگونگی حفظ ذخایر ملی از طریق توجه به انرژی های نوین
۲۶۸
ستاره دنباله دار ـ نقش انتخابات در ارتقاء جایگاه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه
ستاره دنباله دار ـ نقش انتخابات در ارتقاء جایگاه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه
۱۸۲
سرنوشت ـ  نقش رئیس‌ جمهور منتخب  در مدیریت بحران
سرنوشت ـ نقش رئیس‌ جمهور منتخب در مدیریت بحران
۴۴۹
پاسخ به سوالات کارشناسان ـ سید مصطفی میرسلیم
پاسخ به سوالات کارشناسان ـ سید مصطفی میرسلیم
۵۲۰
ستاره دنباله دار ـ جایگاه اجتماعی و فرهنگی بانوان در جامعه اسلامی
ستاره دنباله دار ـ جایگاه اجتماعی و فرهنگی بانوان در جامعه اسلامی
۱۷۳
سرنوشت
سرنوشت
۱۶۱
ستاره دنباله دار ـ تشریح روش‌های رسانه‌های دشمنان انقلاب اسلامی
ستاره دنباله دار ـ تشریح روش‌های رسانه‌های دشمنان انقلاب اسلامی
۱۷۵
سرنوشت
سرنوشت
۱۹۹
پاسخ به سوالات کارشناسان  ـ محمدباقر قالیباف
پاسخ به سوالات کارشناسان ـ محمدباقر قالیباف
۱,۲۴۱
ستاره دنباله دار ـ مردم سالاری دینی و انتخابات
ستاره دنباله دار ـ مردم سالاری دینی و انتخابات
۴۷۶
سرنوشت
سرنوشت
۲۵۴
ستاره دنباله دار - مهندس بختیار
ستاره دنباله دار - مهندس بختیار
۱۱۸