سرنوشت ـ توسعه صنعت گردشگری

۳۹۲

شبکه ۴
۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
۲۰:۳۴
لحظه به لحظه با دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ـ بخش ۴
لحظه به لحظه با دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ـ بخش ۴
۴۲۲
لحظه به لحظه با دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری_ بخش سوم
لحظه به لحظه با دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری_ بخش سوم
۴۹۶
لحظه به لحظه با دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ـ بخش دوم
لحظه به لحظه با دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ـ بخش دوم
۲۳۳
لحظه به لحظه با دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ـ بخش اول
لحظه به لحظه با دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ـ بخش اول
۴۱۹
ستاره دنباله دار ـ الگوهای توسعه اجتماعی کشور
ستاره دنباله دار ـ الگوهای توسعه اجتماعی کشور
۲۸۲
ستاره دنباله دار ـ بررسی انتخابات
ستاره دنباله دار ـ بررسی انتخابات
۲۴۴
سرنوشت ـ رشد و توسعه کیفی دانشگاه
سرنوشت ـ رشد و توسعه کیفی دانشگاه
۲۹۹
پاسخ به سوالات کارشناسان _ سید ابراهیم رئیسی ساداتی
پاسخ به سوالات کارشناسان _ سید ابراهیم رئیسی ساداتی
۱,۵۲۴
پاسخ به سوالات کارشناسان ـ سید مصطفی هاشمی طبا
پاسخ به سوالات کارشناسان ـ سید مصطفی هاشمی طبا
۳۶۸
ستاره دنباله دارـ بررسی وضعیت اقتصادی کشور
ستاره دنباله دارـ بررسی وضعیت اقتصادی کشور
۲۵۸
سرنوشت ـ بحران آب
سرنوشت ـ بحران آب
۳۳۴
پاسخ به سوالات کارشناسان ـ اسحاق جهانگیری
پاسخ به سوالات کارشناسان ـ اسحاق جهانگیری
۷۹۶
ستاره دنباله دار ـ نقش و جایگاه بانوان در انتخابات
ستاره دنباله دار ـ نقش و جایگاه بانوان در انتخابات
۲۴۸
سرنوشت ـ محیط زیست
سرنوشت ـ محیط زیست
۲۳۴
ستاره دنباله دار - اخلاق انتخاباتی - خانم بنی اسدی
ستاره دنباله دار - اخلاق انتخاباتی - خانم بنی اسدی
۲۷۹
ستاره دنباله دار ـ بررسی جایگاه منطقه ای ایران
ستاره دنباله دار ـ بررسی جایگاه منطقه ای ایران
۲۸۲
ستاره دنباله دار ـ ویژگی‌های رئیس جمهور اصلح
ستاره دنباله دار ـ ویژگی‌های رئیس جمهور اصلح
۲۵۲
سرنوشت ـ چگونگی حفظ ذخایر ملی از طریق توجه به انرژی های نوین
سرنوشت ـ چگونگی حفظ ذخایر ملی از طریق توجه به انرژی های نوین
۲۶۶
ستاره دنباله دار ـ نقش انتخابات در ارتقاء جایگاه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه
ستاره دنباله دار ـ نقش انتخابات در ارتقاء جایگاه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه
۱۸۱
سرنوشت ـ  نقش رئیس‌ جمهور منتخب  در مدیریت بحران
سرنوشت ـ نقش رئیس‌ جمهور منتخب در مدیریت بحران
۴۴۸
پاسخ به سوالات کارشناسان ـ سید مصطفی میرسلیم
پاسخ به سوالات کارشناسان ـ سید مصطفی میرسلیم
۵۱۹
ستاره دنباله دار ـ جایگاه اجتماعی و فرهنگی بانوان در جامعه اسلامی
ستاره دنباله دار ـ جایگاه اجتماعی و فرهنگی بانوان در جامعه اسلامی
۱۷۲
سرنوشت
سرنوشت
۱۶۰
ستاره دنباله دار ـ تشریح روش‌های رسانه‌های دشمنان انقلاب اسلامی
ستاره دنباله دار ـ تشریح روش‌های رسانه‌های دشمنان انقلاب اسلامی
۱۷۲
سرنوشت
سرنوشت
۱۹۶
پاسخ به سوالات کارشناسان  ـ محمدباقر قالیباف
پاسخ به سوالات کارشناسان ـ محمدباقر قالیباف
۱,۲۴۰
ستاره دنباله دار ـ مردم سالاری دینی و انتخابات
ستاره دنباله دار ـ مردم سالاری دینی و انتخابات
۴۷۴
سرنوشت
سرنوشت
۲۵۲
ستاره دنباله دار - مهندس بختیار
ستاره دنباله دار - مهندس بختیار
۱۱۸