گزارشی از کسب مدال طلای سعید مولایی در جودو

۴۰۴

گزارشی از کسب مدال طلای سعید مولایی در جودو
۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
۲۲:۰۲
گزارش عملکرد تیم ملی شیرجه
گزارش عملکرد تیم ملی شیرجه
۶۲۹
خلاصه مراسم اختتامیه
خلاصه مراسم اختتامیه
۵۸۲
گزیده عملکرد تیم ملی والیبال ومراسم توزیع مدال
گزیده عملکرد تیم ملی والیبال ومراسم توزیع مدال
۶۲۰
گزارش عملکرد تیم ملی دوومیدانی
گزارش عملکرد تیم ملی دوومیدانی
۳۳۵
مسابقات کشتی فرنگی / یوسف قادریان
مسابقات کشتی فرنگی / یوسف قادریان
۱,۰۲۹
گزیده مسابقات تیم ملی ووشو ایران و مراسم اهدای مدال - بخش ۲
گزیده مسابقات تیم ملی ووشو ایران و مراسم اهدای مدال - بخش ۲
۴۴۳
گزیده مسابقات تیم ملی ووشو ایران و مراسم اهدای مدال - بخش ۱
گزیده مسابقات تیم ملی ووشو ایران و مراسم اهدای مدال - بخش ۱
۸۷۰
گزیده مسابقات ورزش های زورخانه ای و پهلوانی
گزیده مسابقات ورزش های زورخانه ای و پهلوانی
۵۰۶
گزارش عملکرد تیم ملی کاراته بانوان ایران
گزارش عملکرد تیم ملی کاراته بانوان ایران
۶۹۰
خلاصه مراسم افتتاحیه
خلاصه مراسم افتتاحیه
۳۱۲
آخرین اخبار - روز نهم
آخرین اخبار - روز نهم
۴۲۱
گفتگو با علیرضا خجسته - جودو
گفتگو با علیرضا خجسته - جودو
۶۰۶
گفتگو با کیومرث هاشمی، رئیس کمیته ملی المپیک ایران
گفتگو با کیومرث هاشمی، رئیس کمیته ملی المپیک ایران
۳۰۲
ایران - آذربایجان
ایران - آذربایجان
۹۶۶
گفتگو با پوریا نوروزیان مدال آور طلا و نقره تیراندازی
گفتگو با پوریا نوروزیان مدال آور طلا و نقره تیراندازی
۴۱۲
مستند مدال آوران ایران در تیراندازی رقابت های همبستگی اسلامی
مستند مدال آوران ایران در تیراندازی رقابت های همبستگی اسلامی
۷۶۳
گزارش مسابقات تیراندازی و گفتگو با قهرمانان ایرانی
گزارش مسابقات تیراندازی و گفتگو با قهرمانان ایرانی
۴۰۹
مراسم اختتامیه بازی های کشورهای اسلامی
مراسم اختتامیه بازی های کشورهای اسلامی
۵۱۴
گزیده توزیع مدال طلای ووشوکاران ایران
گزیده توزیع مدال طلای ووشوکاران ایران
۶۰۰
گزارش تنیس روی میز بانوان و گفتگو با مدال آوران ایران
گزارش تنیس روی میز بانوان و گفتگو با مدال آوران ایران
۴۲۹
گزارش مسابقات والیبال / ایران - آذربایجان
گزارش مسابقات والیبال / ایران - آذربایجان
۸۸۴
گزارش قهرمانی ایران در مسابقات والیبال و کسب مدال طلا
گزارش قهرمانی ایران در مسابقات والیبال و کسب مدال طلا
۶۱۳
آخرین اخبار - روز هشتم - بخش ۳
آخرین اخبار - روز هشتم - بخش ۳
۸۱۱
آخرین اخبار - روز هشتم - بخش ۲
آخرین اخبار - روز هشتم - بخش ۲
۵۷۷
گزیده گزارش مسابقات ووشو و گفتگو مبارزان ایرانی
گزیده گزارش مسابقات ووشو و گفتگو مبارزان ایرانی
۸۳۷
مسابقات ورزش های پهلوانی و زورخانه ای
مسابقات ورزش های پهلوانی و زورخانه ای
۱,۸۵۱
گزارش مسابقات ووشو و گفتگو با مدال آوران ایرانی
گزارش مسابقات ووشو و گفتگو با مدال آوران ایرانی
۷۳۹
آخرین اخبار - روز هشتم - بخش ۱
آخرین اخبار - روز هشتم - بخش ۱
۷۱۹
گزارشی از مسابقات تنیس روی میز و افتخار آفرینی ایرانیان
گزارشی از مسابقات تنیس روی میز و افتخار آفرینی ایرانیان
۷۳۳
مسابقات کشتی آزاد
مسابقات کشتی آزاد
۱,۳۸۹