کشتی آزاد قهرمانی آسیا هند ۲۰۱۷ / عصر

۱,۷۷۹

شبکه ورزش
۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
۱۵:۵۹
مسابقات کشتی آزاد قهرمانی
مسابقات کشتی آزاد قهرمانی
۱,۷۷۹
کشتی آزاد قهرمانان آسیا
کشتی آزاد قهرمانان آسیا
۲,۲۹۱
مسابقات کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی - کرمانشاه
مسابقات کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی - کرمانشاه
۱,۸۵۱
مرحله نیمه نهایی کشتی پهلوانی
مرحله نیمه نهایی کشتی پهلوانی
۹۰۷
مسابقات کشتی پهلوانی - بخش ۳
مسابقات کشتی پهلوانی - بخش ۳
۹۱۹
مسابقات کشتی پهلوانی - بخش ۲
مسابقات کشتی پهلوانی - بخش ۲
۷۹۸
مسابقات کشتی پهلوانی کشور
مسابقات کشتی پهلوانی کشور
۹۳۰
کشتی فرنگی باشگاه های جهان - بجنورد
کشتی فرنگی باشگاه های جهان - بجنورد
۱,۰۹۰
رقابت های کشتی فرنگی انتخابی جام جهان پهلوان تختی
رقابت های کشتی فرنگی انتخابی جام جهان پهلوان تختی
۱,۹۶۱
کشتی فرنگی انتخابی جام تختی
کشتی فرنگی انتخابی جام تختی
۴,۰۵۲
رقابت‌های بین المللی کشتی نونهالان
رقابت‌های بین المللی کشتی نونهالان
۳,۰۲۳
کشتی آزاد انتخابی جام تختی - سالن هفتم تیر
کشتی آزاد انتخابی جام تختی - سالن هفتم تیر
۴,۱۸۰
کشتی آزاد انتخابی جام جهان پهلوان تختی
کشتی آزاد انتخابی جام جهان پهلوان تختی
۴,۲۷۲
کشتی آزاد قهرمانی کارگران کشور - سالن شهدای هفتم تیر
کشتی آزاد قهرمانی کارگران کشور - سالن شهدای هفتم تیر
۲,۹۳۸
کشتی فرنگی قهرمانی کشور
کشتی فرنگی قهرمانی کشور
۲,۹۲۹
کشتی فرنگی قهرمانی کشور - ۱۹ مهر ۱۳۹۸
کشتی فرنگی قهرمانی کشور - ۱۹ مهر ۱۳۹۸
۸,۴۶۶
کشتی فرنگی قهرمانی کشور
کشتی فرنگی قهرمانی کشور
۴,۴۵۷
کشتی فرنگی قهرمانی کشور - بندر امام خمینی (ره)
کشتی فرنگی قهرمانی کشور - بندر امام خمینی (ره)
۶,۲۱۱
کشتی آزاد قهرمانی کشور - بیرجند
کشتی آزاد قهرمانی کشور - بیرجند
۱۲,۴۸۰
دیدار نهایی لیگ یک - مشهد مقدس
دیدار نهایی لیگ یک - مشهد مقدس
۴,۶۸۵
دیدار رده بندی لیگ یک - مشهد مقدس
دیدار رده بندی لیگ یک - مشهد مقدس
۲,۴۰۸
انتخابی تیم ملی امید - کشتی آزاد
انتخابی تیم ملی امید - کشتی آزاد
۷,۳۹۹
انتخابی تیم ملی امید - کشتی فرنگی
انتخابی تیم ملی امید - کشتی فرنگی
۶,۲۳۲
کشتی آزاد انتخابی تیم ملی - ۷ تیر ۱۳۹۸
کشتی آزاد انتخابی تیم ملی - ۷ تیر ۱۳۹۸
۱۲,۹۵۵
رقابت های چند جانبه کشتی آزاد جوانان - تهران
رقابت های چند جانبه کشتی آزاد جوانان - تهران
۵,۸۱۱
لیگ دسته یک کشتی آزاد - سالن شهدای هفتم تیر
لیگ دسته یک کشتی آزاد - سالن شهدای هفتم تیر
۴,۹۶۲
کشتی فرنگی قهرمانی آسیا - چین ۲۰۱۹
کشتی فرنگی قهرمانی آسیا - چین ۲۰۱۹
۵,۸۵۳
قهرمانی اروپا بخارست رومانی ۲۰۱۹
قهرمانی اروپا بخارست رومانی ۲۰۱۹
۵,۱۴۹
کشتی آزاد قهرمانی آسیا - چین ۲۰۱۹
کشتی آزاد قهرمانی آسیا - چین ۲۰۱۹
۴,۵۶۸
کسب مدال طلا در مسابقات کشتی قهرمانی آسیایی چین ۲۰۱۹ - میثم تیموری
کسب مدال طلا در مسابقات کشتی قهرمانی آسیایی چین ۲۰۱۹ - میثم تیموری
۳,۱۵۳